Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkTechnológiatár

2010_K+F linkgyűjtemény
2D kristályméreteloszlás modellezése szakaszos hűtéses kristályosítóban

Szerzők: Borsos Ákos, Lakatos G. Béla

Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék

A 2,2'-dipivaloiloxi-binaftil halogénszármazékainak alkalmazása palládium-katalizált reakciókban

Szerzők: Fehér Csaba1, Urbán Béla1, Balogh Szabolcs1, Ürge László2, Darvas Ferenc2, Bakos József1, Skodáné Földes Rita1

1Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék

2ThalesNano Nanotechnológiai Zrt.

A dendrimerek előállítása és felhasználása

Az összefoglalót készítette: Hegedűs Imre, PE MÜKKI

A membrános gázszeparació szerepe a membrános műveleteknél

Szerző: Nemestóthy Nándor  

Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet

A préselési ciklusban kifejtett préserő befolyása a tabletták textúrájára és tulajdonságaira

Szerzők: Sovány Tamás, ifj. Kása Péter, Hódi Klára
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet

A szemcsemért hatása a polimorfia meghatározásokra a termikus analízis során

Szerzők: Hegedűs Adrienna, dr. Novák Csabab, dr. Clementis Györgya
aEGIS Gyógyszergyár Nyrt., Hatóanyag analitikai fejlesztési laboratórium; bBMGE, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

A szennyvíztisztítás energiahatékonysága

Szerzők: Bányai Zsuzsanna, Fazekas Bence, Pitás Viktória, Kárpáti Árpád
Környezetmérnöki Intézet, Pannon Egyetem

A víztartalom szerepe a tejsav enzimkatalitikus észterezése során

Szerzők: Major Brigitta, Kelemenné Horváth Ilona, Bélafiné Bakó Katalin, Gubicza László
Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Aceton-metanol elegy elválasztása nyomásváltó szakaszos desztillációval

Szerzők: Modla G, Láng P

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Akrilamid réteggel stabilizált egyedi enzim nanorészecskék aktivitásának vizsgálata

Szerzők: Hegedűs Imre, Nagy Endre, Kukolya József, Barna TerézFekete Csaba Attila    

Pannon Egyetem, Műszaki Informatika Kar, Műszaki Kémiai Kutató Intézet  

Szent István Egyetem, Mezögazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék  

Debreceni Egyetem, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

Ammónium-laktát bontása elektrodialízissel

Szerzők: Huj M, Nagy E

Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Antioxidáns tartalom meghatározása kökény és húsos som gyümölcsökben

Szerzők: Boór András, Bélafiné Bakó Katalin

Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Aromás szén-szénkötés kialakítására használt módszerek optimalizálása

Szerző: Kékesi László, Semmelweis Egyetem Kooperációs Kutató Központ

Aszimmetrikus tejsav észterezés ionos folyadékban

Szerzők: Németh Gergely, Bélafiné Bakó Katalin, Maja Habulin, Nemestóthy Nándor, Gubicza László  

Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet  

University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering

Átmeneti tárolóval csatolt szakaszos-folyamatos termelési rendszerek gazdaságossági optimalizálása

Szerzők: Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Lakatos G. Béla, Szabó Tibor

Pannon Egyetem

Az (L)-tejsav lipáz enzimmel katalizált enantioszelektív transzportja membránon

Szerzők: Kulcsár Edina, Nagy Endre

Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására

Szerzők: Tóth Csaba, Baladincz Péter, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem

Az E. coli (XL1-BLUE)-val megvalósított biohidrogén fermentáció műveleti paramétereinek vizsgálata é

Szerzők: Bakonyi P.1, Nemestóthy N.1, Lövitusz É.1, Pientka Z.2,Bélafiné Bakó K.

Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet  Pannon Egyetem

Biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata

Szerzők: Kovács Sándor, Pölczmann György, Beck Ádám, Holló András, Hancsók Jenő   

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Bioeredetű paraffin elegyek izomerizációja különböző katalizátorokon

Szerzők: Kasza Tamás, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Biogázolaj előállításának vizsgálata nem étkezési célú növényolajból

Szerzők: Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Biohidrogén előállítása és tisztítása gázszeparációs membránok segítségével

Szerzők: Bakonyi P, Pientka Z, Nemestóthy N, Lövitusz É, Bélafiné Bakó K

Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Biokenőanyagok előállítása ionos folyadékokban

Szerzők: Bányai Tamás, Gubicza László, Zvjezdana Findrik Blažević, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin  

Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Biológiai úton lebomló műanyaghulladékok” krakkolása szakaszos reaktorban

Szerzők: Borsodi N., Miskolczi N., Mudri M., Angyal A., Bartha L.

 Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet,

 MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Biológiailag aktív vegyületek királis építőelemeinek szintézise enantioszelektív hidrogénezéssel

Szerzők: Nánási Balázs1, Madarász József1, Balogh Szabolcs1, Farkas Gergely1, Ürge László2, Darvas Ferenc2, Bakos József1

1Pannon Egyetem, Szerves Kémia Intézeti Tanszék

2ThalesNano Nanotechnológiai Zrt.

Biometán előállítása membránok segítségével

Szerzők: Vajda B., Nemestóthy N., Gubicza L., Bélafiné Bakó K.
Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és Al-MCM-41 katalizátorokon

Szerzők: Jenő Hancsók, Tamás Kasza 

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Bor besűrítésének vizsgálata

Szerzők: Szép Angéla, Gáspár Kata, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia,

Szabó Gábor  

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet

Butanol kinyerése vizes oldatból laboratóriumi pervaporációs berendezésen

Szerzők: Bartos Emeric, Hornyák László, Márki Edit, Vatai Gyula
Budapest Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék

C5/C6 paraffinok és biner elegyeik hidroizomerizálásának kinetikai vizsgálata

Szerzők: Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő  

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Cellulóz-nitrát előállítása és felhasználása

Szerzők: Németh D, Marton Gy, Bélafiné Bakó K

Pannon Egyetem, Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ

Cikloparaffin tartalmú könnyűbenzin-frakciók izomerizálásának vizsgálata

Szerzők: Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő
Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék

Cinnamát-réteges kettős hidroxid nanokompozitok készítése és szerkezeti jellemzése

Szerzők: Srankó Dávid1, Sipiczki Mónika2, Szabó Mária2, Kukovecz Ákos3, Kónya Zoltán3, Sipos Pál1, Pálinkó István2

Szegedi Tudományegyetem, 1Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2Szerves Kémiai Tanszék, 3Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Citromsavval módosított repce pellet adszorpciós hatékonysága a kémiai előkezelések tükrében

Szerzők: Németh D., Barta Zs., Labidi J., Gubicza L., Bélafiné Bakó K.  

Pannon Egyetem, 1Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ és 4Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet   

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék    

University of the Basque Country, Department of Chemical and Environmental Engineering

Crossflow kerámia membrán szűrés fermentációnál

Szerző: Gál Jenő 

HQ Pharma kft

Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok

Szerzők: Eller Zoltán, Hancsók Jenő  

 Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Csőreaktorban végzett polipropilén hulladék krakkolásának modellezése

Szerzők: Angyal András1, Varga Mónika2, Balogh Sándor2, Bartha László1, Miskolczi Norbert1, Csukás Béla2, Borsodi Nikolett1

1Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

2 Kaposvári Egyetem, Informatika Tanszék

Dízel-motorhajtóanyag előállítása növényolaj és gázolaj együttes feldolgozásával

Szerzők: Baladincz Péter, Tóth Csaba, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Dízelgázolaj-adalékok detergens-diszpergens tulajdonságainak vizsgálata motorkísérletekkel

Serzők: Á. Beck*, M. Bubálik**, J. Hancsók*
*Pannon Egyetem, Veszprém; **MOL NyRt., Százhalombatta

Elektrodialízis alkalmazása galakturonsav kinyerésére
Szerzők: Molnár E, Nemestóthy N, Bélafiné Bakó K

Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Elektroszorpció vizsgálata kaszkád reaktorban

Szerzők: Pethő Dóra, Horváth Géza
Pannon Egyetem, Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék

Enzimatikus észterezés ionos folyadékokban

Szerzők: Gubicza László1, Németh Gergely1, Csanádi Zsófia1, Bélefiné Bakó Katalin1, Ana Vrasalovic Presecki2, Nemestóthy Nándor1

1Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

2University of Zagreb, Department of Chemical Engineering and Catalysis

Enzimkezelt feketeribizli besűrítése hiperszűréssel

Szerzők: Szép A, Kertész Sz, Süveges H, Hodúr C, Szabó G

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből

Szerzők: Herseczki Zsanett, Marton Gyula
Pannon Egyetem, Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ

Észter alapú hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Szerzők: Nagy Péter*, Varga Csilla*, Dr. Miskolczi Norbert*, Dr. Bartha László*, dr. Lipóczi Gergely**
*Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék; **Balatonplast Kft.

Etil-acetát gyártása nyomásváltó szakaszos reaktív desztillációval egy új, két-kolonnás rendszerben

Szerző: Modla G.

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Extraktív desztilláció ionos folyadékokkal

Szerzők: Csanádi Zsófia1, Gubicza László1, Bélefiné Bakó Katalin1, Maja Habulin2

1Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

2University of Maribor

Félvezető vékonyrétegek kémiai leválasztása vizes oldatból

Szerző: Rakovics Vilmos, MTA MFA

Fém nanorészecske-enzim rendszerek

Készítette: Hegedűs Imre, PE MÜKKI

Fém-kelát komplexek analitikai elválasztása és azonosítása folyadék-kromatográfiás módszerrel

Szerzők: Tófalvi Renáta, Sepsey Annamária, Hajós Péter

Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti Tanszék

Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata

Szerzők: Pölczmann György, Valyon József, Hancsók Jenő   

Pannon Egyetem  

MTA Kémiai Kutatóközpont

Fruktooligoszacharidok enzimatikus előállytása integrált rendszerben
Szerzők: Csanádi Zs, Sisak Cs

Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Gázolajpárlatok aromáshidrogénezésének kinetikai elemzése

Szerzők: Nagy Gábor1, Kalló Dénes2, Hancsók Jenő1
1Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
2Magyar Tudományos Akadémia, Kémiai Kutató Központ

Gázszeparációs membránok alkalmazása biohidrogén előállításánál

Szerzők: Bakonyi P., Pientka Z., Nemestóthy N., Lövitusz É., Bélafiné Bakó K.

Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Glikoprotein szacharidok molekuláris szerkezetének meghatározása multikapilláris elektroforézissel,

Szerzők: Olajos Marcell1,2, Hajós Péter1, Günther K. Bonn2, Guttman András2
1Analitikai Kémia Intézeti Tanszék, Pannon Egyetem; 2Horváth Laboratory of Bioseparation Sciences,University of Innsbruck, Austria

Gumiőrleménnyel és SBS-sel módosított bitumenek viszkozitás csökkentési lehetőségei

Szerzők: Gergó Péter, Bartha László, Geiger András

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Gumiőrlemények összetételének hatása a gumibitumen tulajdonságaira

Szerzők: Gergó Péter1, Geiger András2, Bartha László1
1Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék; 2MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

Gyógyszergyári hulladékvizek fiziko-kémiai kezelése

Szerző: Tóth András József

BME-VBK Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Hazai nemesítésű kukoricahibridek bioetanol-alapanyagként történő alkalmazhatóságának vizsgálata

Szerzők: Á.N. Tollára, M.G. Szigetia, S. Hoffmannb, Zs. Hegyic, A. Dallosa 

 Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

 Pannon Egyetem, Georgikon Kar 

 MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete

Hemicellulóz bontó egyedi enzim nanorészecskék előállítása

Szerzők: Hegedűs Imre1, Nagy Endre1, Kukolya József2, Barna Edit3, Fekete Csaba Attila3

1Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémai Kutató Intézet

2Szent István Egyetem, Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék

3Debreceni Egyetem, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék

Hierachikus modellezés a vegyipari gyakorlatban

Szerzők: Rádi György,Varga Tamás, Chován Tibor
Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék

Infravörös diódák alkalmazása az élelmiszerek spektroszkópiai vizsgálatára
Szerzők: Rakovics V, Réti I
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Ionos folyadék alkalmazása cellulóz előkezelésére

Szerzők: Szentgyörgyi Csanád, Bélafiné Bakó Katalin, Nemestóthy Nándor,

Bakonyi Péter, Gubicza László  

Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Intézet

Ionos folyadékok alkalmazása észterezési reakciókban oldószerként és katalizátorként

Szerzők: Hunorfi Andrea, Kelemenné Horváth Ilona, Major Brigitta, Gubicza László
Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Izomerizáló katalizátorok benzoltelítő aktivitásának vizsgálata

Szerzők: Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Izoolefin elegyek előállítása

Szerzők: Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenő  

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Két anaerob biofilmes rendszer biogáz termelési hatékonyságának összehasonlítása

Szerzők: Szentgyörgyi Eszter, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin

Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Kétkompnensű gázelegyek szeparációja membránnal

Szerzők: Bakonyi P, Nemestóthy N, Bélafiné Bakó K

Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Kevert bioreaktorok hidrodinamikai modellezése

Szerzők: Egedy Attila, Varga Tamás, Chován Tibor

Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék

Kinetikus reszolválás folyamatos üzemű szuperkritikus reaktorban

Szerzők: Monek É., Utczás M., Székely E., Vida L., Benaissi K., Simándi B.,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kísérletek D-tejsav fermentációs előállítására

Szerzők: Németh Áron, Kiss Ádám, Sevella Béla  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Kloroform - Aceton - Toluol elegy szétválasztása nyomásváltó szakaszos desztillációval

Szerző: Modla G. 

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Kökény és húsos som gyümölcslevek kezelése membrán szeparációs műveletekkel

Szerzők: Boór András, Bélafiné Bakó Katalin

 Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Könnyű olefinek oligomerizációjának vizsgálata ionos folyadék katalizátor jelenlétében

Szerzők: Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék

Környezetbarát terméktervezés lebomló polimer használatával

Szerzők: Buza Orsolya Piroska, Tábi Tamás

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Polimertechnika Tanszék

Közeli infravörös spektroszkópiában (NIR) alkalmazott kalibrációs modellek összehasonlítása növényol

Szerzők: Fülöp András, Hancsók Jenő
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék

Kristályos hatóanyag amorfizálása és az amorf forma vizsgálata

Szerzők: Jójártné Laczkovich Orsolya és Szabóné Révész Piroska
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszertechnológiai Intézet

Langmuir-Blodgett technika továbbfejlesztése nanostrukturált szervetlen bevonatok előállítására

Szerzők: Balázs Dániel, Detrich Ádám, Hórvölgyi Zoltán 

BME VBK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

Lúgos előkezelések hatása a kender (Cannabis sativa) hőbomlására

Szerzők: Sebestyén Zoltán, Jakab Emma
MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Mágneses nanorészecskék orvosi alkalmazásai

Forrás: Parton E. és mts. (2007) Biomedical applications using magnetic nanoparticles. Solid State Technology 50, 47-63.

Megnövelt stabilitású enzim-polimer nanobiokompozitok előállítása
Szerzők: Hegedűs I, Nagy E
Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és gázolajpárlat elegyeinek feldolgozásáva

Szerzők: Baladincz Péter, Tóth Csaba, Hancsók Jenő

 

Pannon Egyyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MÓL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Megújítható eredetű alapanyagok motorhajtóanyag célú minőségjavítása CoMo/Al2O3 katalizátoron

Szerzők: Krár Márton, Kovács Sándor, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Membrános gázszeparációs rendszerek fejlesztése, integrálása I.

Szerző: Nemestóthy Nándor; Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Mezopórusos SiO2 szol-gél bevonatok előállítása és jellemzése

Szerzők: Zámbó Dániel, Volentiru Emőke, Hórvölgyi Zoltán

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Fizikai Kémia Laboratórium, Kolloidkémia Csoport

Mezőgazdasági hulladékból nyert pektinek enzimes hidrolízisének vizsgálata membrán bioreaktorban
Szerzők: Kiss K, Nemestóthy N, Bélafiné Bakó K
Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Mezőgazdasági hulladékok anaerob fermentációjának intenzifikálása membrános eljárásokkal

Szerzők: Szentgyörgyi Eszter, Tubik Eszter, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin
Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Mikotoxin-szennyezettség változása és hatása a kukorica-alapú bioetanol előállítási folyamatban

Szerzők: Prettl Zsolt, Lepossa Anita, Tóth Éva, Kelemenné Horváth Ilona, Szemesné Németh Ágnes, Nagy Endre  

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Mikrohullámú tápvonalak modellezése

Szerzők: Göllei Attila1, Magyar Attila1, Gerzson Miklós1, Ludányi Lajos2

1Pannon Egyetem, MIK, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

2Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Mono és kevert kultúrájú mikrobiális üzemanyagcellák

Szerzők: Vajda B., Nemestóthy N., Bélafiné Bakó K.

Pannon Egyetem; Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból

Szerzők: Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Multifunkcionális szupramolekuláris enzimkomplexek stabilizálása nanoréteggel

Szerzők: Hegedűs Imre, Nagy Endre
Pannon Egyetem, Műszaki Informatika Kar, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata

Szerzők: Pölczmann György, Hancsók Jenő
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Nagy molekulatömegű Fischer-Tropsch paraffinok átalakíthatóságának vizsgálata

Szerzők: Pölczmann György1, Valyon József2, Hancsók Jenő1

1Pannon Egyetem; 2MTA Kémiai Kutatóközpont

Nanorészecskék előállítása bio-nanoreaktorokkal

Forrás: Niemeyer C M, Nanoparticles, Proteins and Nucleic Acids: Biotechnology Meets Materials Science, Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40, 4128-4158 (4143-4145)

Nanorészecskék előállítása és jellemzése orvosbiológiai alkalmazás céljából

Szerzők: Söptei Balázs, Hórvölgyi Zoltán

BME, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Napenergia hasznosítása üzemi konyha használati-melegvíz előállításához

Szerzők: Modla Gábor, Kovács Balázs

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Növényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus átalakításának vizsgálata
Szerzők: Krár M, Hancsók J, Kasza T, Tóth Cs
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és

Széntechnológia Intézeti Tanszék, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Növényolajok minőségi jellemzőinek meghatározása közeli infravörös spektroszkópia alkalmazásával
Szerzők: Fülöp A, Krár M, Hancsók J
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék, 8201 Veszprém, Pf.: 158.
Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/-Al2O3 katalizátoron

Krár Márton1, Kovács Sándor1, Boda László2, Leveles László2, Thernesz Artur2, Hancsók Jenő1
1Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék; 2MOL NyRt. TKD Technológia és Projektfejlesztés

Nyomásváltó szakaszos desztilláció dupla oszlopos rektifikálóban zár üzemmódban II.

Szerzők: Modla G

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Olajpogácsák és biotechnológiai alkalmazásuk

Forrás: Ramachandran S. és mts. (2007) Bioresource Technology 98, 2000-2009.

Optikailag aktív 1-(2-trifluormetilfenil)pirrol származékok szintézise
Szerzők: Mátravölgyi B, Faigl F
BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék és MTA Szerves Kémiai Technológia

Tanszéki Kutatócsoport, 1111 Budapest, Budafoki út 8.

Optikailag aktív heterociklusok előállítása
Szerző: Farkas F, Thurner A, Kovács E, Hegedűs L, Faigl F
BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék és MTA Szerves Kémiai Technológia
Tanszéki Kutatócsoport, 1111 Budapest, Budafoki út 8.
Osztott terű rektifikáló kolonna modellezése

Szerzők: Szabó László, Németh Sándor, Szeifert Ferenc
Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék

Ózonos előkezelés hatása a húsipari szennyvíz ultraszűrésére

Szerzők: Szép Angéla, Kertész Szabolcs, László Zsuzsanna, Hodúr Cecilia,

Szabó Gábor

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet 

Pektin enzimes hidrolízise kapilláris membrán bioreaktorban

Szerzők: Keszey Zs, Csanádi Zs, Bélafiné Bakó K

Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Polimerek pirolízisolajának módosítására használt zeolitok regenerálásának vizsgálata

Szerzők: Bozi János, Blazsó Marianne
MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Pórusos SnO2 és TiO2 bevonatok előállítása szol-gél technikával

Szerzők: Volentiru Emőke, Kerekes Nóra, Takács Máté, Hórvölgyi Zoltán 

BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

 

PVC tartalmú műanyag hulladékok krakkolása
Szerzők: Angyal A, Miskolczi N, Bartha L
Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék, 8201 Veszprém, Pf.: 158.
Racém tejsav elválasztása speciális membrán technikákkal

Szerzők: Kulcsár Edina, Nagy Endre

Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Repceolaj-zsírsav-metilészter alapú többfunkciós dízelgázolaj és motorolaj adalékok előállítása

Szerzők: Beck Á, Hancsók J, Bubálik M

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék, 8201 Veszprém, Pf.: 158.
Romlás előrejelzésének lehetősége ipari tárolókban mikrobiális illékony komponensek segítségével

Szerzők: Sági-Kiss Virág, Fodor Péter, Pomázi Andrea, Maráz Anna
Budapesti Corvinus Egyetem, Alkalmazott Kémia tanszék
Budapesti Corvinus Egyetem, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Rögzített enzimek alkalmazásának vizsgálata glicerin – 1,3 propándiol biokonverzióban

Szerzők: Balássy Andrea, Németh Áron, Sevella Béla
BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tsz.

Szakaszos rektifikálás nem-hagyományos, zárt üzemeltetési módjainak vizsgálata

Szerzők: Hégely László, Láng Péter

BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Szemes termények szárítási folyamatainak energetikai vizsgálata

Szerzők: Göllei Attila1- Vass András2- Pallainé Varsányi Erzsébet2
1 Pannon Egyetem, Műszaki informatikai Kar, Villamos Mérnöki és Információs Rendszerek Tanszék, Veszprém
2 Pannon Egyetem, Műszaki informatikai Kar, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém

Szénhidrogénfrakciók előállítása szennyezett műanyaghulladékok krakkolásával

Szerzők: I. Lázár, N. Borsodi, N. Miskolczi, A. Angyal, A. Gerencsér, L. Bartha  

Pannon Egyetem MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Szerves szennyezők lebontása fotokatalitikus reaktorokban

Szerzők: Ujhidy Auréla, Szabóné Bárdos b Erzsébet, Horváth Ottó b, Horváth Attila b, Schmidt Kristóf b

Pannon Egyetem, a MIK Műszaki Kémiai Kutató Intézet, bKémia Intézet, Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék

Szilárd közegű fermentáció élelmiszeripari alkalmazása

Forrás: Couto SR, Sanroman MA (2006) Journal of Food Engineering 76, 291-302

Szilárd-gáz fázisú enzimkatalitikus reakciók

Szerzők: Csanádi Zsófia1, Vozik Dávid1, Gubicza Krisztina2, Zvjezdana Findrik Blazevic3, Bélafiné Bakó Katalin1

1Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet

2Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar,

3University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Department of Reaction Engineering and Catalysis

Szója főzőlé környezetbarát eljárásokkal való feldolgozhatóságának vizsgálata

Szerzők: Pauer Viktor, Cséfalvay Edit, Mizsey Péter   

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Szol-gél technikával előállított ZnO-vékonyrétegek vizsgálata

Szerzők: Baranyai Roland, Hórvölgyi Zoltán
BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

Támasztóréteges ionos folyadék membránok gázpermeációs tulajdonságainak vizsgálata

Cserjési Petra, Nemestóthy Nándor, Bélafiné Bakó Katalin
Műszaki Kémiai Kutató Intézet

Tejsav enentioszelektív észterezése Cyphos 104 ionos folyadékban

Szerzők: Németh Gergely1, Bányai Tamás1, Nemestóthy Nándor1, Zvejdana Findrik2, Gubicza László1

1Pannon Egyetem, MIK, Műszaki Kémiai Kutató Intézet

2University of Zagreb, Department of Reaction Engineering and Catalysis

Tejsav észterek előállítása ionos folyadékban végzett enzimkatalitikus észterezéssel

Szerzők: Andreja Dobaj1, Bányai Tamás2, Major Brigitta2, Gubicza László2
1University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Laboratory for separation processes and product design,
2Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Tejsav fermentáció hőmérséklet és pH függése

Szerzők: Németh Áron, Miski Csaba, Sevella Béla

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Terner elegyek szakaszos nyomásváltó desztillációs elválaszthatóságának vizsgálata

Szerzők: Modla G., Láng P., Kopasz Á.
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata

Szerzők: Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő

Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

Tripropionin előállítása a biodízelgyártás melléktermékeként keletkező nyers glicerin tartalmú fázis
Szerzők: Herseczki Zs, Marton Gy

Pannon Egyetem, Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Új eredmények a „Fehér biotechnológia” területén

Szerzők: Németh Áron, Nagy Gábor és Sevella Béla
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Új kétoszlopos szakaszos nyomásváltó rektifikáló rendszer üzemeltetése és szabályzása

Szerzők: Kopasz Á., Modla G., Láng P.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Ureáz enzim kinyerése Lactobacillus fermentumból

Szerzők: Varga Zs., Lövitusz É., Bélafiné Bakó K.

Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Városi levegőminőség, különös tekintettel a szállópor jellemzőire

Szerzők: Csom Veronika1, Kovács József1, Szentmarjay Tibor2
1Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet; 2KDT-KTVF Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratórium

Vinil-klorid szuszpenziós polimerizációjának vizsgálata populáció-mérleg modellel

Szerzők: Bárkányi Ágnes, Németh Sándor, Lakatos G. Béla

Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék

Vízlepergető bevonatok szilika szolokból

Szerzők: Kaknics Judit, Detrich Ádám, Hórvölgyi Zoltán

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Fizikai Kémia Laboratórium

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.