Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkMondolat 200

Tudományos konferencia a magyar nyelvújítás dokumentumáról

10.00 Megnyitó

 

Beszédet mond Brányi Mária Veszprém MJV alpolgármestere és
Dr. Horváth Géza a Pannon Egyetem Modern Filológia és Társadalomtudományi Karának dékánja
 
I. Veszprém és a nagy pennaháború
Elnök: Hermann István (igazgató, A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára)
10.10 Sebő József (író–tanár, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Padányi Katolikus Gyakorlóiskola)
A magyar nyelvújítás nagy pillanatai
10.30 Dr. Hudi József (intézményvezető, a Dunántúli Református Egyház- kerület Levéltára)
A XIX. századi Veszprém
10.50 Prof. Dr. Mihalovics Árpád (egyetemi tanár, PE MFTK)
Európai kitekintés: nyelvújítás a franciáknál
11.10 – 11.30 Kávészünet
 
II. Ortológusok és neológusok
Elnök: Márkusné Vörös Hajnalka (igazgatóhelyettes, A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára)
11.30 Dr. Ács Anna (muzeológus, Magyar Irodalomtörténeti Társaság)
Egy irodalmi kibékítés története – Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Sándor kézfogása
11.50 Varga Tibor László (levéltáros, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár)
A nyelvújítás emlékei egy kanonoki hagyatékban (Ruszek József kanonok végrendelete)
12.10 Fogl Krisztián Sándor (PPKE BTK)
Kopácsy József hercegprímás emlékezete a történet- és az irodalomtudományban
12.30 Sebő József (író–tanár, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Padányi Katolikus Gyakorlóiskola)
Dicshalom, avagy Veszprém a nyelvújítás küzdelmeiben
12.50 Könyvbemutató - A Mondolat reprint kiadását, és Dicshalom, avagy Veszprém a nyelvújítás küzdelmeiben című kötetét bemutatja Sebő József
13.00 – 13.50 Ebédszünet (állófogadás)
 
III. A nyelvújítás öröksége: 21. századi aktualitások
Elnök: Dr. H. Tóth Tibor (nyelvész, egyetemi docens, PE MFTK)
13.50 Prof. Dr. Balázs Géza (nyelvész, egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE BTK)
Mai magyar nyelvi és nyelvművelési körkép
14.10 Nyiri Péter (irodalomtörténész, intézményvezető, Petőfi Irodalmi Múzeum - Magyar Nyelv Múzeuma)
A Mondolat és a nyelvújítási harc (múzeum) pedagógiai megközelítésben
 
14.30 IV. A nyelvújítás 200 éve
Elnök: Prof. Dr. Bíró Ferenc (az MTA doktora, professor emeritus, ELTE). Összefoglaló kerekasztal-beszélgetés az elhangzott leőadásokról az előadók részvételével és a közönség bevonásával 
 

15.30 Emléktábla-avatás a Mondolatot kiadó Számmer-nyomda tiszteletére (A Városháza B épületénél) 
Az emléktáblát felavatja Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a nyomdász-elődre emlékezik Szathmáry Attila az OOK Press nyomda vezetője és Szentendrei Zoltán a Prospektus nyomda vezetője, közreműködik Oberfrank Pál a veszprémi Petőfi Színház igazgatója. 

A nap folyamán közreműködik a Váci Mihály Irodalmi Színpad. 
 

A rendezvény végén a regisztrált résztvevők egy-egy példányt kapnak a Mondolat megjelenésének 200. évfordulójára készült reprint kiadásból.
Regisztráció: leveltar@veml.hu, telefonon: 88/401-422

 

Mondolat 200 

2013 decemberében lesz kétszáz esztendeje, hogy Veszprémben, Számmer Mihály műhelyéből kikerült a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma, a Mondolat. A jeles évforduló alkalmából jelenik meg a kötet hasonmás kiadása, Veszprém városa pedig emléktáblát avat a Számmer-nyomda tiszteltére. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 2013. november 29-én tudományos konferenciát szervez az évfordulóhoz kapcsolódóan.  

A nemzeti ébredés korában Veszprém a magyar kulturális élet egyik fellegvára volt. Tudós és világlátott kanonokjai, valamint a hozzájuk kötődő, a megyében élő írók, jogászok és köznemesek sokat tettek többek közt a nemzeti nyelv ügyéért. Pápay Sámuel Veszprémben jelentette meg magyar irodalomtörténetét, Ruszek József kanonok az egyik első magyar nyelvű filozófiatörténetet állította össze, Verseghy Ferenc szerkesztésében itt jelent meg az első magyar nyelvű egyházi folyóirat – a sor még hosszan folytatható.  

A Somogyi Gedeon által közrebocsájtott Mondolat megjelenésekor az egész országot lázba hozta. A kötetben megfogalmazott fő gondolat, miszerint csak a megfontolt, józan nyelvújításnak van helye és jövője a nyelvünkben, szatirikus hangnemben, ellenpéldák garmadájának kíséretében került kifejtésre. A könyvecske talán a vártnál is nagyobb vihart kavart, többen a magyar nyelvújítást kísérő „pennaháború” kirobbantó szövegének tartják. 

Rendezvényünkön a téma országosan elismert kutatói és a helyi tudományos élet képviselői komplex megközelítésmód alkalmazásával, történeti, irodalomtörténeti, nyelvészeti szempontok figyelembe vételével mutatják be a nyelvújítás korának világát, hangsúlyosan annak egy vidéki, a későbbi irodalomtörténeti kánonná vált irányzattal részben szemben álló központját. A konferencia nem csupán a Mondolat szerepét kívánja értékelni a nyelvújítás folyamatában, hanem arra vállalkozik, hogy bemutassa azt a társadalmi-kulturális közeget, amelyben ez az írás megszülethetett.  

 

 

 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár,
a MTA VEAB Történettudományi Szakbizottsága, a MTA VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi
Szakbizottsága, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívja Önt a MONDOLAT 200 című konferenciára
Időpont: 2013. november 29. (péntek) 10 óra
Helyszín: Dubniczay-palota (Veszprém, Vár utca 29.)

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.