Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkInternational Seminar in Szeged

A vaskohászat és fémművesség régészeti emlékei

Archaeological remains of iron making and metalworking, with special regard to the Roman Age Barbaricum
International seminar – September 22, 2014
Hungarian Academyof Sciences, Szeged Regional Committee
Szeged, Somogyi street 7

A vaskohászat és a fémművesség régészeti emlékei, különös tekintettel a római császárkori Barbarikum területére
Nemzetközi szeminárium – 2014. szeptember 22. MTA SZAB Székház, Szeged, Somogyi utca 7.

Organizing committee / Szervezőbizottság:
Hungarian Academyof Sciences, Szeged Regional Committee, Anthropologicaland Archaeological Committee / MTA SZAB Antropológiai és Régészeti Szakbizottság
University of Szeged, Departmentof Archaeology / SZTE Régészeti Tanszék
Hungarian Academyof Sciences, Veszprém Regional Committee, Working Group on Industrial Archaeologyand Archaeometry / MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság Hungarian
Archaeological and Art Historical Association, Archaeometrical Workshop /
MRMT ArcheometriaiMűhely


Program/Program
10.30–10.40. Greetings on behalf of organizers /
Üdvözlés a SZAB, a Régészeti Tanszék és az Iparrégészeti Munkabizottság részéről

First session / Első szekció: Iron metallurgy / Vaskohászat
10.40–11.20. Arne W. Espelund: Roman Age ironmaking in Mid-Norway and its connection to Continental Europe. (Közép-Norvégia római kori vaskohászata és kapcsolatai a kontinentális Európa korabeli vasiparával)
11.20–11.30. Questions, discussion / Kérdések, vita
11.30–12.00. Botár István – Sófalvi András: Adatok Erdély népvándorlás kori vasiparához: a csíksomlyói és a székelyudvarhelyi vizigót kohómaradványok és vassalakleletek (Data on the Migration Period ironmaking in Transylvania. Remains of Visigothic bloomeries and ironslag findings at Şumuleu Ciuc and Odorheiu Secuiesc (Romania)
12.00–12.10. Questions, discussion / Kérdések, vita
12.10–12.20. Coffeebreak / Szünet

Second session / Második szekció: Craft of bronze casting / Bronzművesség
12.20–12.40. Sóskúti Kornél: Fémmegmunkálás emlékei dél-alföldi késő szarmata településeken, különös tekintettel az agyag-mellfalazat leletekre (Remains of metalworks found in Sarmatian settlements in Southeast Hungary, with special regard to twyer-panels made of clay)

12.40–12.45. Questions, discussion / Kérdések, vita
12.50.–13.10. Ringer István: Egy ipartörténeti műemlék. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 17. századi sárospataki ágyúöntő-háza. (An industrial historical monument: the17th century gun foundry of György Rákóczi I, prince of Transylvania)
13.10–13.20. Questions, discussion / Kérdések, vita
13.20–13.40. Györke Réka – Pokorni László: Az Iparrégészeti Lelőhelykataszter munkálatai Magyarországon (I. Az ipari forradalom előtti korok kézműves és manufakturális műhelyeinek régészeti maradványai) (The work of the Industrial Archaelogical Site Cadastre in Hungary (I. Remains of preindustrial workshops of various crafts)
13.40–13.50. Questions, discussion, summarizing the main results / Kérdések, vita, összefoglaló értékelés
13.50–14.15. Reorganization of the Hungarian Academy of Sciences’ Veszprém Regional Committe Working Group on Industrial Archaeology and Archaeometry / Az Iparrégészeti Munkabizottság újjáalakulása
14.25. Common lunch, then open program or leave /
Közös ebéd, majd szabad program vagy hazautazás

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.