Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkElnöki beszámoló a VEAB 2005. évi munkájáról

Mészáros Ernő, akadémikus, a VEAB elnöke

 

Tisztelt Közgyűlés, kedves Kollégák!

 

 

A Veszprémi Akadémia Bizottság (VEAB) tevékenységének legfontosabb célja az észak-dunántúli régióban folyó tudományos munka ösztönzése, támogatása és koordinálása, s ezáltal a régió és az ország gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésének a tudomány eszközeivel való előmozdítása. Alapvető feladata a régióban működő tudományos kutatók munkájának összefogása és támogatása, a régiót érintő különböző gazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi döntések tudományos megalapozása, a tudomány eredményeinek közvetítése és népszerűsítése az érdeklődő nagyközönség felé. A VEAB működési területe Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye.

 

A VEAB 2005. évi első ülését március 10-én, első alkalommal a határon túl tartotta, mégpedig a révkomáromi Sellye János Egyetemen, ahol a vezetőség tájékozódott az egyetem működéséről, majd elfogadta a következő év munkatervét.

A második ülésre június 8-án került sor Nagykanizsán, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyén. Jelen volt Litter Nándor, Nagykanizsa MJV polgármestere, aki hajlandóságot mutatott a Pannon Tudományos Napok megszervezésére. Az ülésen a bizottság tagjai döntöttek a 2005. évi „Az Év Kutatója” cím odaítéléséről. A címre idén nyolcan pályáztak az élettudományok, a természettudományok és matematika valamint a társadalomtudományok területén. A három díjazott Gyurácz József, Pituk Mihály és Tóth Ferenc lett (a díjakat Sopronban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel közösen, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett tudományos ülésen adta át november 18-án Sopronban, a városházán Mészáros Ernő akadémikus, a VEAB elnöke).

A VEAB harmadik ülésére novemberben 10-én került sor. Az ülésen, a hároméves akadémiai ciklus eltelte után, tisztújításra került sor. Mészáros Ernő akadémikust újra megválasztották a VEAB elnökének. Bíró Péter, Friedler Ferenc és Pusztay János lettek az alelnökök. A tudományos titkár Vonderviszt Ferenc maradt. A bizottság tagjai értékelték a VEAB pályázatokat és döntöttek a VEAB-emlékérmek adományozásáról.

A Veszprémi Akadémia Bizottság két „plenáris” ülést rendezett 2005-ban. Az elsőt júniusban, amikor a VEAB szak- és munkabizottságainak az elnökei és titkárai találkoztak és beszélték meg a teendőiket. A másodikra, pedig decemberben került sor, amikor a VEAB hagyományos év végi közgyűlésén az elnök értékelte az elvégzett munkát, átadásra kerültek a VEAB-emlékérmek, valamint a VEAB-pályázat díjai.

2005 májusában a VEAB és a PAB közös szervezésében sor került a „Környezettudományi kutatások a Dunántúlon” című konferencia megrendezésre Pécsett a PAB székházában.

Október 12-én Nagykanizsán a VEAB és a PAB közösen megrendezte a Pannon Tudományos Napot. A rendezvény keretében első alkalommal sor került a dunántúli kutatók seregszemléjére. A kutatók körében nagy érdeklődés nyilvánult meg, több mint félszázan jelentkeztek, hogy beszámoljanak legfontosabb eredményeikről. Az előadók közül öten díjban részesültek. Cél egy Pannon Tudományos Díj megalapítása, melyet a Dunántúlon élő tudósok kapnának kiemelkedő életművükért.

A VEAB a Közép-Dunántúli régió három megyei (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém) Kereskedelmi és Iparkamarájával megalakította a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Tanácsot, amely szintén aktívan működött.

 

A VEAB-székházban „Tudomány és társadalom" címmel előadássorozat („regionális Mindentudás Egyeteme”) zajlott 2005-ben is. A sorozat célja a tudomány magas szintű népszerűsítése, a tudomány legújabb eredményeinek közvetítése a nagyközönség, az egyetemi hallgatóság és nem utolsósorban a középiskolás diákok felé. Az előadások megtartására a természet- és társadalomtudomány kiváló hazai képviselőit kérte fel a VEAB vezetősége, beleértve az Észak- és Közép-Dunántúli régió kutató- illetve felsőoktatási intézményeinek szakembereit. Havonta egy előadás megrendezésére került sor. 2005-ben előadást tartott: Zrínyi Miklós, Ormos Pál, Fazekas János, Balázs Ervin, Kovács Árpád, Bor Zsolt, Markó László, Csáki Csaba, Kroó Norbert, Meskó Attila és Friedler Ferenc.

A Titkárság a VEAB Kulturális Egyesületével karöltve komolyzenei hangversenyeket szervezett, melynek keretében fellépetek a veszprémi Dohnányi Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói, a Regina Scola kórus és a Liszt Ferenc kórustársaság. A decemberi közgyűlésen pedig Kárpáti Ágnes zongoraművész, a székesfehérvári zenei szakközépiskola tanára lépett fel.

A Veszprémi Akadémiai Bizottság keretein belül 2005-ben a 12 szakbizottságban 78 munkabizottság működött. Az MTA VEAB Titkársága összesen 112 rendezvény (konferencia, előadások, szak- és munkabizottsági értekezletek) szervezésében működött közre a veszprémi székházban illetve az Észak-Dunántúli régió településein.

Ha végigtekintünk szak- és munkabizottságaink 2005-ben végzett tevékenységén, akkor megállapíthatjuk, hogy ebben az évben is fontos, szerteágazó munkát végeztek. Ennek részleteit a kiosztott mellékletekben találhatják meg az érdeklődők. Itt csupán annyit, hogy az elmúlt évben 12 szakbizottságunk 78 munkabizottságunk 112 ülést, illetve konferenciát szervezett az Észak-Dunántúl városaiban (Veszprém, Győr, Sopron, Fehérvár, Komárom, Dunaújváros, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely stb.)

A jelentősebbek:

-    Kvantitatív ökológiai szimpozion (Biológiai szakbizottság). Április 4-én, a VEAB-ban.

-    Műszaki Kémiai Napok (hagyományos rendezvény). Április 26-28, a VEAB-ban.

-    Komáromi Napok: Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom (Gazdaság-, jog- és társadalomtudományi szakbizottság). Április 28-án Komáromban.

-    A klímaváltozásról. VAHAVA. Október 18-án a VEAB-ban.

-    A Nyitrai Múzeum (Szlovákia) munkatársainak előadása (Történettudományi szakbizottság). November 7-én, a VEAB-ban.

-    Ifjú kutatók konferenciája (Nyelv és irodalomtudományi szakbizottság). November 11-12-én a VEAB-ban.

-    A szociológusok konferenciája a szegénységről (Szociológiai munkabizottság). November 18-án, a VEAB-ban.

-    Rechnitzer János előadása a Mindentudás Egyetemén Győrben, a Széchenyi Egyetemen. November 23-án.

-    A Veszprémi Egyetem Doktori Iskolái a PhD-védéseket nálunk tartották.

 

A Veszprémi Akadémia Bizottság a régióval határos országokban élő magyar és nem magyar kutatók kapcsolatainak ápolásával szeretné hangsúlyozni a tudomány egyetemességét, a magyar kultúra egységét. A kapcsolatteremtés és -tartás előmozdítására konferenciasorozatokat, közös kutatási programokat indított és koordinál a bizottság. 2005-ban két határon túli magyar tudományos műhely mutatkozott be Veszprémben, a VEAB-ban. Februárban a somorjai (Szlovákia) Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársai (Biblioteca Hungarica) mutatkoztak be, októberben pedig a nyitrai Állami Múzeum kutatói. Júniusban Radics Éva a grazi konzervatórium tanára Takács Jenő burgenlandi zeneszerző (Kodály és Bartók kortársa) munkásságáról tartott előadást.

 November 18-án Sopronban a városháza dísztermében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos ülés. A NYME és a VEAB közös szervezése.

A VEAB Év Kutatója 2005-ös pályázatának nyertesei:

Dr. Gyurácz József PhD (Munkahely: Berzsenyi Dániel Fõiskola, Szombathely

Indoklás: Gyurácz József tanszékvezetõ, fõiskolai docens, kari fõigazgató-helyettes Berzsenyi Dániel Fõiskola Természettudományi Fõiskolai Kar Állattani Tanszékén. Publikációinak száma jelentõs, több nemzetközi projektben vett részt, emellett hazai szakmai tevékenysége is jelentõs. Fontos szerepet vállal a kutatási módszerinek átadásában és a kutatási eredmények felsõoktatásban történõ hasznosításában is. Érett kutató, aki tudományos és oktatói pályáját nagy aktivitással kezdte és folytatja.

Dr. Pituk Mihály PhD (Munkahely:Veszprémi Egyetem

Indoklás: Pituk Mihály, egyetemi docens a Veszprémi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Tanszékén. Kutatási területe a késleltetett argumentumú differenciálegyenletek kvalitatív elmélete. Pályázata világszínvonalú kutatási eredményekrõl számol be. 2002-ben elnyerte a „The Best Paper for Difference Equations” díjat.

Dr. Tóth Ferenc PhD (Munkahely: Berzsenyi Dániel Fõiskola, Szombathely

Indoklás: Tóth Ferenc tanszékvezetõ, fõiskolai docens, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola Francia Tanszékén. A történelemtudományi, s elsõsorban kultúraközi kapcsolatokra kiterjedõ kutatások terén szerzett hazai és nemzetközi elismertséget. Szakmai tudományos munkássága helyi, regionális és hazai tudományos körökre éppúgy kiterjed, mint a magyarságkutatás (hungarológia) kérdéseivel foglalkozó nemzetközi testületekre. Nemzetközi publikációs tevékenysége éppúgy lenyûgözõ eredményességet mutat, mint a régióban folyó tudományos ismeretterjesztõ munkássága.

 

2005-ben három kiadvány jelent meg a VEAB-nál:

– Büntetőjogi tanulmányok VI.

– Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció. Tanulmánykötet az azonos című Komáromban megtartott tudományos konferencia anyagai alapján.

– Tudományos előadások 2005.

 

A VEAB Tudományos Alapítványa a következőtől kapott támogatást:

Győr Universitas Alapítvány

Sopron Megyei Jogú Város

Veszprém Megyei Jogú Város

Veszprém Megye Önkormányzata

Zala Megye Önkormányzata

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.