Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkPANNON TUDOMÁNYOS NAP 2005

   FELHÍVÁS

Nagykanizsa, 2005. október 12. 

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2004. nyarán megállapodást kötött, amely többek között célul tűzi ki egy közös tudományos konferencia évenkénti megrendezését Pannon Tudományos Napok (PTN) néven.

 A PTN célja a dunántúli régióban bármely tudományterületen elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos az eredmények szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető bemutatása. Szeretnénk, ha a PTN országos hírű és jelentőségű rendezvénnyé válna, amelyre meg kívánjuk hívni a Magyar Tudományos Akadémia vezetőit és tagjait, valamint a többi területi bizottság (Szeged, Debrecen, Miskolc) képviselőit is.

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését tudományos előadás tartására. Olyan eredmények bemutatását várjuk, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Kérjük, hogy a jelentkezők max. 1 oldal (~2000 karakter) terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket. A jelentkezők közül a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság fogja kiválasztani az elhangzó előadásokat.

A rendezvény keretében lehetőséget kívánunk biztosítani mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2004-2005-ben védték meg doktori fokozatukat.

A legjobbnak ítélt három előadást a hallgatóság és a szervezőbizottság szavazatai alapján 100   100 eFt jutalomban részesítjük.

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2005. június 15-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a PAB területén a titk@pab.mta.hu  illetve a VEAB területén a titkar@veab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2005. augusztus 15-ig értesítjük.

Jelentkezési határidő előadások tartására: 2005. június 15.

 

A PANNON TUDOMÁNYOS NAPOK PROGRAMJA                                                                                                NAGYKANIZSA, 2005. október 12.

 

 

Nagyterem (Elnök: Méhes Károly, a PAB elnöke)

10:00 – 10:20

Megnyitó

Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA elnöke

Litter Nándor, Nagykanizsa polgármestere

Mészáros Ernő akadémikus, a VEAB elnöke

10:20 – 10:40

Kollár László (Pécsi Tudományegyetem)

Szervetlen, szerves, analitikai kémia? Homogén katalizátorok fejlesztése és alkalmazása biomolekulák szintézisére

10:40 – 11:00

Lentner Csaba (Nyugat-Magyarországi Egyetem)

A „magyar multik” kelet-közép európai terjeszkedésének pénzügyi stratégiái

11:00 – 11:20

Vörös Lajos (MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet)

Legújabb eredmények a tavi mikrovilág kutatásában

11:20 – 11:40

Simonics Renáta, Pósfai Mihály (Veszprémi Egyetem)

Aeroszol részecskék a kontinentális légkörben: egyedi részecskék fizikai és kémiai tulajdonságai

11:40 – 12:00

Szilágyi István (Veszprémi Egyetem)

Európai Únió – strukturális-kohéziós politika és nemzetközi mozgástér a keleti bővítés tükrében

12:00 – 12:20

Kellermayer Miklós ifj. (Pécsi Tudományegyetem)

Kísérletek egyedi biomolekulákon

12:20 – 13:20

Ebéd (állófogadás)

 

A terem

(Elnök: Fodor István, a PAB tudományos titkára)

B terem

(Elnök: Vonderviszt Ferenc, a VEAB tudományos titkára)

13:20 – 13:40

Kreiter Eszter, Tokai Zita (Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága)

Neolitikus régészeti lelőhely feltárása Becsehelyen

Horváth Erzsébet, Kristóf János (Veszprémi Egyetem)

Szuper-aktív felületi centrumok kialakítása nanorétegű kaolinit hőkezelésével

13:40 – 14:00

Stoffa Veronika (Selye Egyetem)

Modellezés, szimuláció és animáció az elektronikus tanulásban.

Barnabás Beáta (MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete)

A növényi ivaros szaporodás biotechnológiája

14:00 – 14:20

Patyi András (Széchenyi István Egyetem)

A helyi önkormányzati alapjogok és a regionalizáció esélyei Magyarországon

Halász Imre (Pénzügyi és Számviteli Főiskola)

Nagykanizsa centrális szerepkörének változásai a 19. században.

14:20 – 14:40

Kiss Tibor (BIOKOM Kft.)

Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégió Program, mint a helyi gazdaság és közösség fejlesztésének környezettudatos összekapcsolása

Kovács Imre (Szombathelyi Kórház)

Az endothelium klinikai jelentősége a therápiás intervenció szempontjából

14:40 – 15:00

Bencze Pál, Koppán András, Kovács Károly, Lemperger István, Lichtenberger János, Prodán Tímea, Szendrői Judit, Verő József, Wesztergom Viktor (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet)

A napszél és a geomágneses tér közötti energiacsatolás változásai

Séra László, Laczkó Ildikó, Kalamár Hajnalka és Csikósné Sipeki Irén (Kodolányi János Főiskola)

Tisztesség a tanulásban? – A családi attitűdök, az intrinzik és extrinzik motiváció és az önértékelés kapcsolatának vizsgálata főiskolai hallgatóknál

15:00 – 15:20

Svéhlik Csaba (Kheops Automobil-Kutató Intézet)

Napjaink autóiparának harmadik forradalma és a holnap autója

Bunyevácz József (Total Kft.)

A környezeti hatások megjelenítése az EU területfejlesztési tervezésében

15:20 – 15:40

Kávészünet          (szavazás lezárása)

 

Nagyterem (Elnök: Mészáros Ernő, a VEAB elnöke)

15:40 – 16:00

Müller Tamás (Veszprémi Egyetem)

A VEAB-régió legjobbnak ítélt PhD munkája.

Az európai angolna (Anguilla anguilla L.) mesterséges szaporításának lehetséges útjai

16:00 – 16:20

Szabó István (Pécsi Tudományegyetem)

A PAB-régió legjobbnak ítélt PhD munkája.

A glenohumeralis izület degeneratív elváltozásai és a cavitas gleonidalis protetizálásának problematikája

16:20 – 16:35

Díjkiosztás*, értékelés, zárszó

           

 *A hallgatóság szavazatai (2 díj) és a szervező bizottság véleménye (1 díj) alapján legjobbnak ítélt 3 előadást, valamint az akadémiai régiónként kiválasztott 1-1 PhD előadást 100 – 100 eFt díjazásban részesítjük. A hallgatóság a helyszínen kiosztott szavazólapokon adhatja le 15:40-ig szavazatát.

 

 Az előadások összefoglalója

 

 

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.