Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkElnöki beszámoló a VEAB 2007. évi munkájáról

Mészáros Ernő akadémikus, a VEAB elnöke

 

            Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaim!

 

            A 2007-os esztendő a VEAB számára, az előző évekhez hasonlóan, a terveknek megfelelően, rendben telt el. Ez azt jelenti, hogy programunkat maradéktalanul megvalósítottuk. Gondolok itt elsősorban tudományos előadássorozatainkra, amelyek a záródó évben mintegy kiteljesedtek. A „Tudomány és társadalom” c. sorozatunkban olyan nagyszerű, magas színvonalú, elgondolkodtató előadások hangzottal el, mint Simai Mihály a 21. századi világgazdaságról, Pálfy Péter Pál az algebra hasznáról, Csányi Vilmos a viselkedéstanról, Vida Gábor Földünk globális problémáiról, valamint Freund Tamás napjaink önzéséről és elmagányosodásáról tartott nagyszerű előadásai. Ezek az előadások híven tükrözik korunk nagy tudományos, gazdasági és társadalmi kérdéseit, mintegy nagysikerű palettát nyújtva a 21. század tudományának távlatairól. Egyúttal bizonyítják, hogy programjaink egyre szélesebb közönséget vonzanak, a tudomány kérdései érdeklik a művelt magyar nagyközönséget.

            Engedtessék meg nekem, hogy beszámolómban Vida akadémikus előadásához csatlakozzak. Teszem ezt azért, mert az elmúlt év egyik legnagyobb tudományos és egyben társadalmi eseménye az ENSZ, ezen belül az ENSZ Környezeti Program és a Meteorológiai Világszervezet Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC: „Intergovernmental Panel of Climate Change) újabb jelentésének közzététele volt. Ebben a februárban nyilvánosságra hozott jelentésben legalább két nagyon fontos megállapítás szerepel. Ezek egyike annak egyértelmű leszögezése, hogy az un. üvegházhatású gázok (elsősorban a szén-dioxid) légköri koncentrációja az emberi tevékenység miatt növekszik. A másik: nagyon valószínű, hogy az éghajlat megfigyelt globális melegedését az emberi tevékenységnek okozza. Az ózonlyuk után, íme a másik bizonyíték, hogy az emberi tevékenység az egész bolygóra kiterjedő környezetalakító tényezővé vált. Meg kell szoknunk, hogy az éghajlatot minden bizonnyal mi is befolyásoljuk, és egyúttal meg kell tanulnunk, hogy életünket ennek megfelelően alakítsuk. A kérdéskör növekvő fontosságát jelzi az a tény is, hogy a 2007-es két Nobel-békedíjat a norvég bizottság a globális felmelegedés meggátolásáért folytatott tevékenységért ítélte oda: Al Gore, volt amerikai alelnöknek, és az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek. 

            Előadásaink természetesen nem csak ebben a sorozatban folytak. A „Gazdaság és társadalom” c. sorozatot igyekeztünk olyan előadásokkal színesíteni, amelyek a tudomány és a gazdasági élet kapcsolatait hangsúlyozták. Ebben a tárgykörben hangzott el Kürti Sándornak, a Kürt Zrt elnökének, illetve Szépvölgyi Jánosnak, az MTA Anyag- és Környezetkémiai Laboratóriuma igazgatójának előadásai, amelyek témái, egyebek között, a sikeres vállalkozás ismérvei és a nanotechnológia és környezetvédelem jelenlegi helyzete és jövő kilátásai voltak. Ide sorolható Nagy Endre a PE MÜKKI igazgatójának előadása is, amelyet a VEAB szak- és munkabizottságai elnökeinek és titkárainak plenáris ülésén tartott.

            A „Művészet és társadalom” sorozatunk nagy eseménye volt Lator László költőnek, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökének májusi, „Mire való a vers?” c. igen érdekes előadása. A terveinknek megfelelően ebben a sorozatban, Kulturális Egyesületünkkel karöltve, inkább hangversenyeket szerveztünk. Folyó évben négy kamarazenei koncertet hallgathattak meg az érdeklődők. A szervezésükért Kárpáti Ágnes zongoraművészt illeti dicséret.

            Szakbizottságaink, illetve munkabizottságaink az idén is számos előadást, konferenciát rendeztek. Ezek felsorolása, szerencsére, meghaladja e beszámoló kereteit. Mégis néhányat példaként megemlítek közülük. Gazdaság, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságunk az idén is megrendezte hagyományos tavaszi konferenciáját a Komáromi Napok keretében. Az idén az ifjúság jövőképe volt a téma. A Gasztroenterológiai Munkabizottságunk „A Korányiak szellemi öröksége” címmel tartott igen érdekes előadássorozatot. A szokásoknak megfelelően a VEAB székházában került sor (április) a Műszaki Kémiai Napok rendezvényre. Éves programunk érdekes színfoltja volt a meteoritokról rendezett konferencia is.

            A VEAB életében immár hagyományosan fontos esemény a „Pannon Tudományos Nap”, amelyet a Pécsi Akadémiai Bizottsággal közösen szervezünk. Az előző években kialakult szokásnak megfelelően a szimpóziumot az idén is Nagykanizsán rendeztük. Elképzeléseink szerint ezek a konferenciák nem tematikusak, hanem a Dunántúlon, Pannóniában kapott legújabb tudományos eredményeket mutatják be. Az idén mintegy harminc előadás hangzott el, nagy érdeklődéstől kisérve. Sor került a legjobb előadások jutalmazására. Meghallgattuk és díjaztuk a két akadémiai régióban, 2007-ben kiemelkedő eredménnyel doktorált ifjú kutatókat, így Metzger Szilviát (Kaposvári Egyetem) és Stenger Kovács Csillát (Pannon Egyetem). A konferencia tudományos szervezéséért az idén is Vonderviszt Ferenc tudományos titkárnak, míg a technikai lebonyolításért Birkner Zoltán oktatási igazgatónak tartozunk köszönettel. Köszönet illeti tovább Nagykanizsa megyei jogú várost, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karát, valamint Kürti Sándort az erkölcsi és anyagi segítségért.

            A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai ez évben májusban Pécsett tartották szokásos évi értekezletüket. Az értekezlet érdekessége volt, hogy a megbeszéléseken már a kolozsvári területi bizottság is képviseltette magát. Alapvető témánk volt annak megvitatása, hogy a területi bizottságok hogyan tudnának az akadémiai reformtörekvésekben szerepet vállalni. Véleményünk szerint ugyanis a területi bizottságok az MTA, a tudomány közvetítésében fontos tevékenységet folytatnak. Közvetítik a tudományt az állampolgárok, az önkormányzatok és vállalatok felé. A területi bizottságok szerepéről és jövőjéről február hónapban Budapesten is tartottunk egy értekezletet.

            Az MTA rendes közgyűlése a hagyományoknak megfelelően május elején zajlott le. Az ott elhangzottakról a júniusi szak- és munkabizottságok vezetőinek ülésén számoltam be részletesebben. Másrészt az akadémiai reformtervekről Pléh Csaba főtitkárhelyettestől, mondhatni a legilletékesebb személytől, most hallhattunk egy rövid, szakszerű helyzetelemzést. Ezért erről nem szólok. Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy a tavaszi közgyűlés tagválasztó közgyűlés volt. A tagválasztás egyik érdekessége, hogy az idén jelentős volt a megválasztott női tagok létszáma. Így a mi régiónk egyetlen új levelező tagja is hölgy, nevezetesen Barnabás Beáta, az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézetének kiemelkedő kutatója, akivel rövidesen mindannyian megismerkedhetünk. A következő esztendő az MTA életében nagy jelentőségű lesz, hiszen teljes tisztújításra kerül sor. Ugyanez vonatkozik a VEAB-ra is, ahol új vezetőket kell választanunk.

            Tisztelt Közgyűlés! A magyar közélet egyre fontosabb rendezvénysorozata a „Tudomány Ünnepe”. Az idén a központi téma „A tudomány iskolája volt”. A megnyitó rendezvényre stílszerűen a Városmajori Gimnáziumban november 5-én került sor. A bevezető előadást Patkós András akadémikus tartotta „A tudomány és az iskola” címmel. Az ünnepség érdekes eseménye volt, hogy az idén is sor került a „Diákok az Akadémián” rendezvényre. Ennek keretében neves tudósok tartottak a diákoknak előadásokat különböző elterjedt tévhitekről. Ezért mondta azt Pléh Csaba a Tudomány Ünnepe egyik fő szervezője, hogy „Az idén a diákoknak szánt előadások témája az emberi hülyeség volt”.

            Az említett fő téma ellenére úgy gondoltuk, hogy a VEAB tudomány ünnepi rendezvényét a 125. éve született Kodály Zoltán emlékének szenteljük. A rendezvényen igen érdekes, nem szokványos előadást hallottunk a művészről, ”Kodályról másképp” címmel. Az előadást Vinceffy Adrienne karvezető tartotta, és a Berzsenyi Dániel Főiskola énekkara illusztrálta és tette emlékezetessé. Sajnálatos, hogy az élményben olyan kevesünknek volt csak része. A rendezvényen osztottuk ki az „Év kutatója” díjakat és egyben meghallgattuk a díjazottak előadásait. Az idén a díjakat a következő személyek kapták: Kazinczi Gabriella (Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdasági Kar, Keszthely) élettudomány, Kaizer József (Pannon Egyetem, Veszprémi Campus) természettudomány és Svéhlik Csaba (Kheops KFT, Mór) társadalomtudomány.

            A VEAB régió, és Magyarország egyik legrégibb tudományos intézete az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete az idén nyolcvan éves. Ebből az alkalomból az MTA székházában ünnepi ülésre került sor, ahol az intézetet a VEAB nevében volt szerencsém köszönteni. Az intézet a jubileum alkalmából Klebelsberg Kunó emlékérmeket adott ki, ezzel tisztelegve a nagy alapító előtt. A Limnológiai Kutatóintézet és a VEAB jó kapcsolatai közismertek. Elég, ha a sajnálatosan elhunyt Salánki János igazgatóra utalunk, aki hosszú évekig volt a VEAB elnöke. Jelenlegi kapcsolatainkat fémjelzi, hogy egyik alelnökünk, Bíró Péter intézeti igazgató, a VEAB alelnöke. Erről a fórumról is szeretném a jubiláló intézetet köszönteni, eddigi eredményei előtt fejet hajtani. Úgy gondolom, hogy a Balaton a magyar természet kincse, amellyel a tóval foglalkozó intézet gondosan sáfárkodik. Az intézet teljesítményét hűen illusztrálják az évente Tihanyban megrendezett Hidrobiológiai Napok. Az idén megrendezett negyvenkilencedik konferencia nem csak tudományos színvonala miatt volt szembetűnő. Feltűnő volt a résztvevő fiatalok nagy száma is, ami jelzi a szakma iránti érdeklődést.

            Jubileumhoz érkezett az MTA soproni Geodéziai és Geofizikai Intézetének nagycenki Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriuma is. Az obszervatórium a Nemzetközi Geofizikai Év kezdetén, 1957-ben jött létre, elsősorban a földi elektromágneses jelenségek megfigyelése céljából. Ma már az obszervatórium pótolhatatlan adatsorral rendelkezik, amely elősegítette, elősegíti a földi környezet jobb megismerését. Az évfordulót az intézet Széchenyi István születésnapján szeptember 21-én ünnepelte. A színvonalas ünnepségen az intézet mai dolgozói emléklapot adtak át Bencze Pálnak, a földtudomány doktorának, az obszervatórium első vezetőjének. Erre az intézetünkre is büszkék vagyunk, hiszen ezen a kutatóhelyen lettek világhírű geofizikusok, akadémiánk mai tagjai, Ádám Antal és Verő József. Itt jegyzem meg, hogy a következő évet az ENSZ a Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította. A Föld évét a VEAB, megfelelő szakbizottsága hozzáértését felhasználva, a soproni intézettel közösen kívánja megünnepelni.

            Régiónk harmadik kiemelkedő kutatóhelye az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete Martonvásáron. Ez az intézet példát mutat a tudományos kutatás és a gyakorlat egységéről, a tudomány hasznáról. Ennek illusztrálására álljon itt a következő példa. Nem rég meghívtak Martonvásárra egy konferenciára. Természetesen valamiféle tudományos konferenciára számítottam. Mikor megérkeztem meglepett a résztvevők nagy száma, és egyben kinézete is. Úgy tűnt például, hogy én vagyok az egyetlen, aki öltözetét zakóval és nyakkendővel egészítette ki. Aztán kiderült, hogy a résztvevők aktív kukoricatermelők, akik azért jöttek az intézetbe, hogy a legjobb vetőmagokról, és a leghatékonyabb technológiai eljárásokról tájékozódjanak. Történt mindez abban az intézetben, ahol fontos biokémiai alapkutatások is folynak.

            Kedves Barátaim! A magyar tudományos és kulturális élet nagy eseménye a „Prima primissima” díjak odaítélése. Országos szinten erre éppen tegnap este került sor. Véleményem szerint ennek a vállalkozók és bankárok által támogatott kezdeményezésnek fontos hajtása, hogy ilyen díjakat ma már megyei szinten is kiosztanak. Így Veszprém megyében az idén harmadszor került sor ilyen eseményre. Örömmel jelenthetem be, hogy az idei megyei tudományos „Prima primissima” díjban a VEAB aktív tagja, a Történettudományi Szakbizottságunk volt elnöke, a Baláca feltárások vezetője, Palágyi Sylvia részesült. Tekintve, hogy Palágyi Sylvia, Markó Lászlóval és Friedler Frenccel –az előző két díjazottal- együtt a VEAB oszlopos tagja, kifejezem azt a reményemet, hogy a VEAB és a megyei „Prima primissima” díj kapcsolata a jövőben sem szakad meg.

            Palágyi Sylvia azonban nem csak a római emlékek kutatója, hanem nagyszerű kirándulásszervező is. Így, Fenyvesi Ottó szervező titkárunk mellett, szerepet vállalt az idei igen jól sikerült kirándulásunk megszervezésében is. Az október 6-ai kirándulás keretében ellátogattunk az Őrségbe, így Zalalövőre, Pankaszra, Őriszentpéterre, Szalafőre, Velemérre és Szentgyörgyvölgybe. A hangulatos kiránduláson nem csak gyönyörű régi templomokat láttunk, hanem megcsodálhattuk az őrségi fazekasmesterség ma is elő hagyományait.

            Kulturális élményeinket idén is fokozta, hogy részesülhettünk abban a szerencsében, hogy részt vehettünk a martonvásári egyik nyári Beethoven esten. A meghívásért Bedő László akadémikus igazgatónak ezúton is köszönetet mondok.

            Végül néhány szó a pénzügyeinkről. Az előző évhez hasonlóan a Magyar Tudományos Akadémiától az idén is mintegy 30 millió forintot kaptunk. Ezt az összeget jelentős mértékben a Titkárság dolgozóinak illetményére fordítottuk. A saját bevételeket is figyelembe véve a teljes bevételünk (és kiadásunk) kereken 37 millió forint volt. Anyagi helyzetünket rontotta, hogy 2007-ben beruházásra az akadémiától nem kaptunk külön keretet. Tudományos alapítványunkra továbbá egyáltalán nem érkezett pénz, így az alapítvány sorsát valamilyen módon rendeznünk kell (eddig főleg az önkormányzatoktól kaptunk támogatást). Szerencsére a Regionális Innovációs Ügynökségnél elnyertünk egy 15 millió forintos pályázatot, amely sokat segített és segít helyzetünkön. A pályázat keretében elsősorban a tudomány, és az innováció eredményeit kell a gazdaság képviselői felé továbbítanunk. Ez teljes mértékben egyezik elképzeléseinkkel. Néhány előadásunkat már a pályázat keretében rendeztük meg.

            Tisztelt Közgyűlés! Mindent egybevetve, az anyagi nehézségek ellenére, azt hiszem, hogy sikeres évet zártunk. Az idén is öröm volt Önökkel együtt dolgozni, és köszönöm mindannyiuk segítségét és támogatását. Kívánok mindenkinek a következő évre hasonló sikereket és jó egészséget.

Melléklet 2007

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.