Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkElnöki beszámoló a VEAB 2008. évi munkájáról

Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaim!

 

A 2008-as esztendő az ENSZ határozata alapján a Föld Bolygó Nemzetközi Éve.  A nemzetközi év alapvető célkitűzése, hogy az emberek a Földdel kapcsolatos tudományos eredményeket minél jobban megismerjék, és azokat életükben, tevékenységükben minél jobban felhasználják. A nemzetközi év a tudományos életet világszerte meghatározta. Így volt ez Magyarországon is. Ennek keretében Magyar Tudományos Akadémia az idei Tudomány Ünnepe számára a „Tudomány az élhető Földért” témakört választotta. Mint köztudomású nagysikerű előadások hangzottak el a Föld, a víz, a levegő, és a tűz (értsd vulkánok és a bolygó belseje) jellemzőiről, ezek változásaitól, különös tekintettel az ember életére és tevékenységére.  A bevezető előadásokat kapcsolódó hozzászólások követték. A levegővel kapcsolatos előadást a Veszprémi Akadémiai Bizottság tagja, Czelnai Rudolf tartotta.

A VEAB az országos programokhoz szintén csatlakozott. Április 29-én Veszprémben nagysikerű konferenciát tartottunk, amelyen a földtudomány kiemelkedő hazai képviselői tartottak előadást. A Tudomány Ünnepéhez november 12-ei dunaújvárosi rendezvényünkkel csatlakoztuk, ahol Szarka László, a hazai rendezvények egyik irányítója, a nemzetközi év célkitűzéseit és tudományos témáit „Globális kihívások” címmel foglalta össze. Dunaújvárosban adtuk át az év kutatója kitüntetéseket, illetve díjakat. Az idén a díjat Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, illetve Müller Tamás hidrobiológus nyerte el. Nekik ezúton is gratulálunk. A Föld Bolygó Nemzetközi és alkalmából tartott VEAB rendezvények különleges színfoltja volt a „Dinoszauruszok a Bakonyban” c. konferencia, amelyen megismerhettük a hazai, régiónkban folyó dinoszaurusz kutatások eredményeit. Ezeket a kutatásokat lelkes fiatal földtudósok végzik Ősi Attila vezetésével.

Tisztelt Hallgatóság! A Magyar Tudományos Akadémia életében meghatározó esemény volt a májusi tisztújító közgyűlés. Ezen új vezetőséget választottunk. Mint ismeretes, és erről a szak- és munkabizottságok elnökei és titkárai értekezletén (Tihany, 2008. június 4.) is beszámoltam, az akadémiai elnökévé Pálinkás József, főtitkárává Németh Tamás tagtársunkat választottuk. Az élettudományi elnökhelyettes Dudits Dénes lett, aki egyben a regionális bizottságok munkáját is összefogja. Az említett tihanyi értekezlet érdekes tudományos előadását egyébként Bakó Katalin tartotta „Az ozmotikus erőműtől a lélegző esőkabátig” címmel.

A VEAB keretében 12 szakbizottság és 81 munkabizottság működik. Ezek több mint száz színvonalas rendezvényt tartottak. Felsorolásuk meghaladja e beszámoló kereteit. Rendezvényeink közül ezért csupán néhány olyat említek meg, amelyek rendezésében maga a VEAB is részt vett. Így május14-15-én Veszprémben, illetve Keszthelyen tartottuk meg a Pécsi Akadémiai Bizottsággal közös éves konferenciánkat. A nagysikerű konferencia idei témája a növényvédelem volt. Komáromi, immár hagyományos tudományos ülésünk (április 28) a „Környezeti felelősség a jövőért” címet viselte. Szintén áprilisban került sor a Műszaki Kémiai Napok megrendezésére. Július 14-17-e között székházunk nemzetközi matematikai konferencia színhelye volt, amelyet Győri István 65. születésnapjára szerveztünk. Régiónkban az idén is kiemelkedő esemény volt a Hidrobiológus Napok rendezvény, amelynek házigazdája a hagyományoknak megfelelően a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet volt. A VEAB a sorozatban immár ötvenedik konferencia társrendezője volt. Szintén hagyományosnak tekinthető a „Lux et color” nemzetközi fénytani konferencia, amelyre október hatodikán került sor.

November 11. különleges nap volt a VEAB életében. A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Bizottsága ebben a teremben rendezte meg nagy érdeklődéssel kísért vitaülését. A vitában bevezető előadást tartott Szili Katalin, az Országgyűlés, és egyben a bizottság elnöke, Szabó Imre Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási miniszter, Németh Tamás az MTA főtitkára, az MTA Környezettudományi Elnökségi Bizottságának elnöke, valamint a vendéglátók részéről Papp Sándor kollégánk.

A PAB és a VEAB közös szervezésében évente megrendezésre kerülő Pannon Tudományos Nap konferenciára október 15-én került sor Nagykanizsán. Mint ismeretes a konferencia célja a Pannon régióban végzett tudományos kutatások bemutatása, függetlenül a munka témakörétől. A tudományos program megszervezéséért az idén is Vonderviszt Ferencet illeti köszönet.  A plenáris ülésen és a szekciókban összesen 32 előadás hangzott el, ebből 18 a VEAB részéről. A nagyszámú közönség szavazati alapján a legjobb előadásokat az idén is díjaztuk. A díjazottak témái alátámasztják a Tudományos Nap sokszínűségét. Így díjat kapott Svéhlik Csaba (Kheops, Mór) a „Gigászok születése – Indiai és Kína eltérő fejlődési pályán”, Lanczerdorfer Zsuzsa (NYME, Győr) „A győri csoda – ballada és valóság”, valamint Hegyi Csaba (PTE, Pécs) „A látvány utáni festmény” c. előadása. Az előző éveknek megfelelően az idén is jutalmaztuk a kiemelkedően doktorált fiatal kutatókat. A VEAB régióból Obermayer-Kovács Nóra részesült százezer forintos jutalomban, amelyet Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ajánlott fel.  A díjazottaknak elismerésemet, Markovszky Györgynek köszönetemet fejezem ki. Köszönöm továbbá Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának és Nagykanizsai Kampuszának a támogatását is.

Az MTA regionális bizottságainak ülését 2008-ban Szegeden tartottuk. Az ülésen részt vett Pálinkás József, az MTA elnöke, illetve Dudits Dénes, az MTA alelnöke is. Pálinkás József felszólalásában beszélt az tervezett akadémiai törvényről, és egyebek között hangsúlyozta, hogy az MTA nem tervezi új regionális bizottságok létesítését, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra létrehozását. Ugyanakkor támogatja, hogy az egyes régiókban, a területen illetékes regionális bizottságokkal együttműködve, tudományos klubok, netán társaságok működjenek. Ez a vélemény teljes mértékben egyezik a VEAB álláspontjával. Így a Soproni Tudós Társaság, a Győri Akadémiai Klub, valamint a Vas Megyei Tudományos Társaság működését ennek értelmében támogatjuk. Kívánunk nekik eredményes tevékenységet!

A „Tudomány és társadalom” a „Művészet és társadalom”, valamint a „Gazdaság és társadalom” sorozataink a terveknek megfelelően tovább folytak. Az eseményekre néhány esetben a Buhim-völgyi Szalonnal közös rendezésben került sor. Sok időt venne igénybe az összes rendezvény felsorolása. Így csupán megemlítem, hogy a tudományos előadásokat Lovász László, Glatz Ferenc, Páczelt István, Dudits Dénes és Markó László neve fémjelzi. Előadásaik témája a nagy hálózatok elméletétől az ezredforduló kihívásain, a felsőoktatás versenyképességén, a géntechnológián keresztül egészen a Föld energiakészleteinek felméréséig tartottak. A „Művészet és társadalom” sorozat keretében az idén öt nagysikerű kamarakoncertekre került sor. Hátra van még a december 19-ei évzáró, karácsonyi hangverseny, melyet az ötven éves Liszt Ferenc Kórustársaság fog előadni. Végül a „Gazdaság és társadalom” sorozatban az idén veszprémi sikeres üzletembereket, így Pápai Tamás igazgató urat, illetve Markovszky György elnök urat kértük fel. Érdeklődéssel kísért előadásaikat a régió, a megye gazdasági lehetőségeinek, valamint az innováció fejlődésben játszott szerepének szentelték.

Kulturális Egyesületünkhöz két kellemes és hangulatos esemény fűződik. Július 26-án Martonvásáron Beethoven koncertet hallgattunk végig, ahová Bedő Zoltán igazgató hívott meg bennünket. Szeptember 26-án kirándulás keretében a zalavári kiállítással és emlékekkel, a Kis-Balaton növény és állatvilágával, a kápolnapusztai bivalyrezervátummal, valamint a keszthelyi vadászati, illetve közlekedési múzeummal ismerkedtünk. A kirándulást Palágyi Sylvia és Fenyvesi Ottó szervezte meg.

Tisztelt Közgyűlés! Az idén több tagtársunkat köszöntöttük születési évfordulóján.

Így, a már említett Győri István professzoron kívül, Sopronban köszöntöttük Mátyás Csabát hatvanötödik születésnapja alkalmából. Markó László, volt elnökünk nyolcvanéves születésnapját székházunkban ünnepeltük. Sáringer Gyula nyolcvanadik születésnapjának megünneplésére Keszthelyen került sor. Mindannyijuknak ezúton is további sikeres munkát és jó egészséget kívánok!

            Az idő múlása azonban nem csak éveink számának növekedését okozza. Együtt jár azzal is, hogy az MTA szabályzatának megfelelően, lejár az időnk, amelyre választóinktól megbízást kaptunk. Ennek megfelelően, november 26-án a VEAB élére új elnököt, új vezetőséget választottunk. Az én időm lejárt, hiszen már második ciklusban töltöttem be ezt a tisztséget. Megragadom az alkalmat, hogy hatéves támogatásukért tisztelettel köszönetet mondjak. Ha értünk el sikereket az elmúlt hat évben az kizárólagosan az Önök támogatásának köszönhető. Köszönhető annak, hogy magukévá tették azokat a terveket, programokat, amelyeket hat évvel ezelőtt elképzeltünk.

            Örülök, és büszke vagyok rá, hogy a munkámat közvetlenül támogató munkatársaim az évek során kollégákból barátokká váltak. Ez mondható el elsősorban Vonderviszt Ferenc, lelépő tudományos titkárról és Fenyvesi Ottó szervező titkárról, akiknek most külön köszönetet mondok. Ők mindent tudtak, amit én nem, és minden szükséges tevékenységet elvégeztek, ami tőlem meglehetősen távol állt. Gondolok itt a pénzügyekre és mindenféle szervezési, adminisztratív munkákra. Természetesen ehhez kellett az egész Titkárság támogatása, élükön Mike György gazdasági vezetővel. Élvezet volt velük dolgozni.

            Szeretném köszönetemet kifejezni az eddigi alelnököknek, Bíró Péternek és Pusztay Jánosnak a támogatásért. Kiemelem Friedler Ferenc lelépő alelnök segítségét, aki már nem tagja az új vezetésnek. Friedler Ferenc tizenkét éven keresztül szolgálta a VEAB-ot. Hat évig, mint tudományos titkár, hat évig, mint elnökhelyettes. Tevékenysége és odaadása mindnyájunknak példát mutat.

            Kedves Barátaim! Mikor a feladatot elvállaltam, és hat évvel ezelőtt először álltam itt a tisztelt közgyűlés előtt, bevallom nem voltam biztos benne, hogy helyesen cselekszem-e. Most viszont úgy gondolom, hogy az elmúlt hat év életem szép, kellemes időszakai közé tartozik.

            Már csak az maradt hátra, hogy köszöntsem az új vezetőséget. Meg vagyok győződve, hogy munkájukat legalább olyan jól végzik, mint ahogy mi tettük. Ehhez kívánok nekik, és mindnyájuknak sok sikert, erőt és egészséget!

 

                                                                                                          Mészáros Ernő

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.