Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkElnöki beszámoló a VEAB 2009. évi munkájáról


Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága 1972-ben alakult meg, feladata az Észak-Dunántúli régió tudományos életének koordinálása, a régióban működő tudományos kutatók munkájának összefogása és támogatása, a régiót érintő különböző gazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi döntések tudományos megalapozása, a tudomány eredményeinek közvetítése és népszerűsítése. A VEAB működési területe Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye. A VEAB 2009-es tevékenysége továbbra is a tudományos és a gazdasági szféra képviselőinek az „egymásra találását” célozta meg. A VEAB folytatta aktív együttműködését a Közép-Dunántúli megyék Kereskedelmi és Iparkamaráival.

A VEAB-nak jelenleg mintegy 1600 tudományosan minősített oktató, kutató a tagja, 16 akadémikus, mintegy 300 MTA doktora, valamint több száz PhD-vel rendelkező és kandidátus tagunk van. Határon túli köztestületi tagok: 43 szlovákiai magyar tag tartozik a VEAB-hoz, de ezt a kört bővíteni szándékozunk. Kapcsolatot tartunk a somorjai Forum Kutatóintézettel, a vágsellyei állami levéltárral, a révkomáromi és nyitrai múzeummal. Számukra bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a VEAB Székházában. A révkomáromi Sellye János Egyetem (most főiskola) megalakulásakor az intézmény akkreditációját a VEAB szakemberei segítették. 2005 márciusában a VEAB vezetősége kihelyezett ülést tartott a Sellye Egyetemen, 2009-ben megújítottuk együttműködésünket.

Az akadémiai intézetekben dolgozók a magyar kutatói állomány kb. 18 %-át teszik csak ki, viszont a közleményekben mért hazai tudományos teljesítmény 32 %-át ők hozzák össze.

A régióban

- 3 egyetem működik: Nyugat-Magyarországi (Sopron-Szombathely), Pannon (Veszprém-Keszthely-Nagykanizsa) és Széchenyi (Győr). A Pannon Egyetem nemrég nyer el 4,2 Mrd Ft fejlesztési támogatást.

- 6 főiskola: Kodolányi (Székesfehérvár), Modern Üzleti Tudományos Főiskola (Tatabánya), Dunaújvárosi Főiskola, Katolikus Főiskola (Esztergom), Érseki Hittudományi Főiskola (Veszprém);

- 3 MTA kutatóintézet működik: Mezőgazdasági (Martonvásár), Geofizikai (Sopron) és Limnológiai (Tihany).

A fenti célokat és feladatokat a jelenlegi, koránt sem kedvező pénzügyi-gazdasági körülmények között kell teljesítenünk.

A VEAB régióban dolgozó tudósok, kutatóintézetek munkájának értékelése röviden a következő:

A martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet tevékenysége országosan kiemelkedő, különös tekintettel a genetikai kutatásokra, a vetőmag-nemesítésre és számos olyan tevékenységre, amelyek fontosak az élelmezés és mindennapi létünk szempontjából. A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete egymásra épülő, a gyakorlati megvalósítást is magába foglaló alap-, módszertani, és  alkalmazott komplex kutatásokkal foglalkozik.

A soproni Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet tevékenysége a geodéziai és geofizikai kutatásokra terjed, s nemrég szerveztek egy konferenciát, melynek témája a föld éghajlata volt. Izgalmas tudományos vita bontakozott ki az MTA VEAB Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottsága, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete, a Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszéke és a Soproni Tudós Társaság 2009. november 27-i közös rendezvényén, Sopronban, a „Mozaikok az éghajlatkutatáshoz” című tudományos konferencián.

A tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tevékenysége döntő módon a Balaton hidrobiológiai feltárására irányul, eredményessége folyamatosan javuló tendenciát mutat.

A Hidrobotanikai Osztályon a Balaton nitrogénforgalmának, algaegyütteseinek és magasabbrendű növényeinek kutatása folyik. A Hidrozoológiai Osztály részletesen elemzi a Balaton és vízgyűjtőjének halállományait, a kisvízfolyások feltáratlan makroszkopikus gerinctelen együtteseit. A Kísérletes Állattani Osztály a táplálkozási magatartás celluláris hátterének vizsgálatát végzi két modellállatban, az éticsigában (Helix pomatia) és a nagy mocsári csigában (Lymnaea stagnalis). Az utóbbi három évben a Kísérletes Állattani Osztály kapcsolódása is jelentős mértékben erősödött, elsősorban a Neuro- és Ökotoxikológiai Témacsoport megalakulásával.

Az Intézet átgondolt koncepcióval és stratégiai célokkal rendelkezik. Hosszútávon az „MTA Hidrobiológiai Kutatóközpont” létesítése a Balaton-Tisza-Duna hidrobiológiai kutatását magasabb szinten szervezné egységbe. Ez az intézet belső struktúrájának további átalakítását, az arányok megváltoztatását is igényli.

A régióban élő társadalomtudósok is kitettek magukért. A VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság hagyományos komáromi rendezvényén (2009. április 27.) napjaink egyik aktuális, problémájára a Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válságra keresték a lehetséges válaszokat:Válságország avagy folyamatos végjáték Pannóniában”, „Stratégiai kivezető utak a válságból”, „Pénzügyi válság hatása a helyi önkormányzatok gazdálkodására” című előadások országos jelentőségű kérdéseket boncolgattak. Külön kiemelem, hogy elemezték a válság utáni jövőt és a jogi szabályozást, s akár a vég utáni kezdetnek is nevezhetnénk. Az anyag könyv formában is megjelent.

2009. I. félévében megújultak a VEAB szak- és munkabizottságainak vezetőségei;

A VEAB vezetősége február 11-én kialakította a 2009-évi munkatervét,

A március 25-én a VEAB-székházban a szakbizottsági elnökök beszámoltak a tevékenységükről, azonkívül tájékoztató hangzott el a Határontúli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottság üléséről. Ezen az ülésén „Tiszteletbeli elnök” státusát alapítottuk meg;    

A Veszprémi Kereskedelmi és Iparkamara a VEAB-nak 1 MFt-os támogatást adományozott 2009-év elején, amiért ismételten köszönetet mondunk. Megújítottuk a VEAB és az Iparkamara együttműködését.

A Veszprém Megyei Jogú Várossal a VEAB két éves támogatási szerződést kötött (2009, április 20-án).

A Veszprémi Akadémiai Bizottság három plenáris ülést rendezett:

Az elsőre (a VEAB szak- és munkabizottságai elnökeinek és titkárainak találkozójára) június 16-án került sor a VEAB-székházban. A VEAB dolgairól Bíró Péter elnök számolt be, majd  beszámoló hangzott el az MTA közgyűléséről. A bizottság tagjai döntöttek a 2009. évi „Az Év Kutatója” cím odaítéléséről. Az ülésen döntöttünk a Pannon Tudományos Nap megszervezésről és a Magyar Tudomány Ünnepe regionális rendezvényeiről. Svéhlik Csaba előadást tartott „A vállalati társadalmi felelősségvállalás, mint a 21. század kihívásaival szembeni szemléletváltás” címmel.

A második plenáris ülésre a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán került sor a VEAB-székházban. Az idén két fiatal kutató vehette át „Az Év Kutatója” díjakat: élettudományok terén Varga László (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár), a társadalomtudományok terén pedig Torgyik Judit (Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár) kapta a díjat. A díjazottak rövid előadást tartottak kutatásaikról. Az ülésen Gráfik Imre etnográfus, a VEAB Magyarságkutatási Munkabizottságának elnöke tartott előadást „A regionális magyarságkutatás lehetőségei – gondolatok a nemzeti emlékezet tudománya tárgyában” címmel.

A harmadik plenáris ülésünk a mai Közgyűlés, amelynek napirendjét Önök ismerik.

A VEAB és a PAB közösen, 2009. október 15-én Nagykanizsán immár ötödik alkalommal rendezte meg a Pannon Tudományos Nap-ot, mely a Dunántúl tudományos seregszemléjévé nőtte ki magát. A rendezvényt Dudits Dénes az MTA alelnöke, Mészáros Ernő, a VEAB tiszteletbeli elnöke és Fodor István, a PAB alelnöke nyitotta meg. A tudományos seregszemlét anyagilag a két bizottságon kívül, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és az NKTH támogatta. Köszönet Birker Zoltánnak a helyi szervezésért.

 

 

A VEAB-székházban az előző Elnökünk, Mészáros Ernő akadémikus által elindított tudományos előadássorozat („regionális Mindentudás Egyeteme”) tovább folytatódott 2009-ben is (8 előadás).

TUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOM (3 előadás) :

Beszélnek a magyar csontok; eredetünk a világban”. Raskó István, az MTA doktora (Szegedi Biofizikai Intézet) előadása 2009. február 18-án;

Az élő sejtek kölcsönhatásait szabályozó folyamatokDamjanovich Sándor akadémikus (Debreceni Egyetem) előadása 2009. szeptember 16-án ;

A torinói lepel - a modern természettudományok nézőpontjábólPályi Gyula, az MTA doktora (University of Modena and Reggio Emilia - Olaszország) előadása 2009. november 4-én

GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM (4 előadás):

A konvenciális és a nem konvenciális szénhidrogének jelentősége a 21. században – globális kitekintés és hazai lehetőségek” Lakatos István akadémikus (Miskolci Egyetem) előadása 2009. április 15-én

A világ pénzügyi válsága és a kiút lehetőségei” Csaba László akadémikus (CEU, Corvinus) előadása 2009. június 3-án

A termőföld véges volta” Németh Tamás akadémikus, az MTA főtitkárának előadása 2009. október 21-én

Az innováció „ösztönzésének” csapdái – illusztratív példák a Graphisoft történetéből” Bojár Gábor, a Graphisoft elnökének előadása 2009. november 25-én

MŰVÉSZET ÉS TÁRSADALOM (1 előadás):

A barokk építészet „másik oldala". Túl a stíluskritikánKelényi György, művészettörténész, az MTA doktorának előadása, 2009. április 29-én

Szak- és Munkabizottsági rendezvények

A Veszprémi Akadémiai Bizottság szervezésében 2009-ban 12 szakbizottságban 71 munkabizottság működött. Az MTA VEAB Titkársága összesen 112 rendezvény (konferencia, előadások, szak- és munkabizottsági értekezletek) szervezésében működött közre a veszprémi székházban illetve az Észak-Dunántúli régió településein.

Ezek közül néhány:

Műszaki Kémiai Napok – a MÜKKIvel közösen. 2009. április 21-23.

■ Komáromi konferencia – Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország. A VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság rendezvénye. 2009. április 27., Komáromban

■ Az MTA területi bizottságainak (DAB, KAB, MAB, PAB, SZAB, VEAB) hagyományos évi találkozója. 2009. május 13-14, Veszprémben

■ Emlékkonferencia Salánki János a VEAB egykori elnökének tiszteletére. 2009. szeptember 23-án, Veszprémben

Lux et Color Vespremiensis. A hetedik alkalommal megrendezett fénytani konferenciára 2009. október 6-án került sor a VEAB-székházban.

■ A Magyar Tudomány ünnepe a VEAB régióban. Gráfik Imre: A regionális magyarságkutatás lehetőségei. Gondolatok a nemzeti emlékezet tudománya tárgyában – tudományos előadás. Az Év Kutatója-díj átadása Varga Lászlónak (NYME) és Torgyik Juditnak (Kodolányi Főiskola).  2009. november 11-én Veszprémben.

Mozaikok az éghajlatkutatáshoz. A VEAB Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottsága, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete, Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszéke, valamint a Soproni Tudós Társaság tudományos konferenciája. 2009. november 27-én Sopronban.

 

2009-ban három kiadvány jelent meg a VEAB részéről:

Büntetőjogi tanulmányok X. A VEAB Büntetőjogi Munkabizottságának szerkesztésében.

Tudományos előadások 2009. Válogatás a VEAB-székházban és a nagykanizsai Pannon Tudományos Napon elhangzott előadásokból.

Világméretű pénzügyi és hitelpolitikai válság és Magyarország. A 2009. április 27-én Komáromban rendezett konferencia előadásai (524 old.).

A VEAB KULTURÁLIS EGYESÜLETE

A VEAB Kulturális Alapítványának ujjászervezése folyamatban van; április 29-én a VEAB Kulturális Egyesülete közgyűlést tartott, ahol Mészáros Ernő akadémikus számolt be a 2008-évi munkáról.

Május 8-án Gizella Napok-ra került sor „A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében” címmel

A Veszprém Megyei Bíróság a VEAB Kulturális Egyesülete képviseletében bekövetkezett változást július 6-i végzésében bejegyezte;

Az MTA Jövőkutatási Bizottsága június 12-én „A jövőkutatás paradoxonjai – paradigmaváltás” címmel tartott ülést Veszprémben, Tihanyban és Tagyon.

Az Egyesületének tagjai júliusban ellátogattak a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet parkjában szervezett Beethoven koncertre, valamint részt vettek egy október eleji Vas megyei (Ják, Szombathely, Kőszeg) kiránduláson, melyet Pusztay János, a VEAB alelnöke, Palágyi Sylvia régész és Pósfai Mihály a VEAB titkára szervezett.

Ezúton köszönjük meg azon tagjainknak a támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a VEAB Tudományos Alapítványa számára ajánlották fel, ily módon hozzájárulva „Az Év Kutatója” pályázat díjazottjainak jutalmazásához és a Pannon Tudományos Nap előadóinak díjazásához.

Bejelentem, hogy az MTA Elnöke, Pálinkás József akadémikus – pályázata alapján – újabb 3 évre megbízta Dr. Vonderviszt Ferencet a titkárság-vezetői feladatok ellátására.

Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm a VEAB vezetőségének, a szak- és munkabizottságok elnökeinek, titkárainak, a VEAB Székház valamennyi dolgozójának ez évben végzett munkáját, továbbá minden külső segítőnknek a támogatását.

 

 

Bíró Péter az MTA r. tagja,

      a VEAB elnöke

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.