Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkElnöki beszámoló a VEAB 2010. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG (VEAB)
2010. évi TEVÉKENYSÉGÉRŐL
 
 
Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága 1972-ben alakult meg, feladata az Észak-Dunántúli régió tudományos életének koordinálása, a régióban működő tudományos kutatók munkájának összefogása és támogatása, a régiót érintő különböző gazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi döntések tudományos megalapozása, a tudomány eredményeinek közvetítése és népszerűsítése.
A VEAB működési területe Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye. A VEAB 2010-ben is közreműködött a tudományos és a gazdasági szféra képviselőinek az „egymásra találásában”, folytatta aktív együttműködését a Közép-Dunántúli megyék Kereskedelmi és Iparkamaráival.
 
 A VEAB-nak jelenleg mintegy 1500 tudományosan minősített oktató, kutató a tagja, közülük 19 akadémikus, mintegy 300 MTA doktora, valamint több száz PhD-vel rendelkező és kandidátus tagunk van. Határon túli köztestületi tagok küzül 43 szlovákiai magyar tag tartozik a VEAB-hoz.
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy az MTA májusi közgyűlésén 2 új rendes és 3 új levelező tagot választottak meg régiónkból:
 
Rendes tag – BEDŐ ZOLTÁN (1951, Debrecen) agrártudományok osztálya. Szakterület: növénynemesítés, vetőmagtermesztés. Munkahely: MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár.
 
Rendes tag – MÁTYÁS CSABA (1943, Marosvásárhely) agrártudományok osztálya. Szakterület: erdészeti genetika, evolúcióökológia, környezettudomány. Munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
 
Levelező tag: BÁRSONY ISTVÁN (1948, Nyíregyháza) műszaki tudományok osztálya. Szakterület: mikroelektronika, nanotechnológia. Munkahely: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete (Budapest) és Pannon Egyetem (Veszprém).
 
Levelező tag: NEMÉNYI MIKLÓS (1947, Szombathely) agrártudományok osztálya. Szakterület: Agro- és élelmiszerfizika, agrártér-informatika, agroökológiai rendszerek termodinamikai modellezése. Munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár.
 
Levelező tag: PÓSFAI MIHÁLY (1963, Szombathely) földtudományok osztálya. Szakterület: ásványtan. Munkahely: Pannon Egyetem, Veszprém.
 
 
A régióban
- 3 egyetem működik: Nyugat-Magyarországi (Sopron-Szombathely), Pannon (Veszprém-Keszthely-Nagykanizsa) és Széchenyi (Győr).
- 4 főiskola van: Kodolányi (Székesfehérvár), Modern Üzleti Tudományos Főiskola (Tatabánya), Dunaújvárosi Főiskola, Érseki Hittudományi Főiskola (Veszprém);
- 3 MTA kutatóintézet működik: Mezőgazdasági (Martonvásár), Geodéziai és Geofizikai (Sopron) és Balatoni Limnológiai (Tihany).
 
 
A VEAB régió kutatóintézetek munkájának értékelése röviden a következő:
 
Ez a tavalyi!!!!:
A martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet tevékenysége országosan kiemelkedő, különös tekintettel a genetikai kutatásokra, a vetőmag-nemesítésre és számos olyan tevékenységre, amelyek fontosak az élelmezés és mindennapi létünk szempontjából. A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete egymásra épülő, a gyakorlati megvalósítást is magába foglaló alap-, módszertani, és  alkalmazott komplex kutatásokkal foglalkozik.
A soproni Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet tevékenysége a geodéziai és geofizikai kutatásokra terjed, s nemrég szerveztek egy konferenciát, melynek témája a föld éghajlata volt. Izgalmas tudományos vita bontakozott ki az MTA VEAB Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottsága, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete, a Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszéke és a Soproni Tudós Társaság 2009. november 27-i közös rendezvényén, Sopronban, a „Mozaikok az éghajlatkutatáshoz” című tudományos konferencián.
A tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tevékenysége döntő módon a Balaton hidrobiológiai feltárására irányul, eredményessége folyamatosan javuló tendenciát mutat.
          A Hidrobotanikai Osztályon a Balaton nitrogénforgalmának, algaegyütteseinek és magasabbrendű növényeinek kutatása folyik. A Hidrozoológiai Osztály részletesen elemzi a Balaton és vízgyűjtőjének halállományait, a kisvízfolyások feltáratlan makroszkopikus gerinctelen együtteseit. A Kísérletes Állattani Osztály a táplálkozási magatartás celluláris hátterének vizsgálatát végzi két modellállatban, az éticsigában (Helix pomatia) és a nagy mocsári csigában (Lymnaea stagnalis). Az utóbbi három évben a Kísérletes Állattani Osztály kapcsolódása is jelentős mértékben erősödött, elsősorban a Neuro- és Ökotoxikológiai Témacsoport megalakulásával.
Az Intézet átgondolt koncepcióval és stratégiai célokkal rendelkezik. Hosszútávon az „MTA Hidrobiológiai Kutatóközpont” létesítése a Balaton-Tisza-Duna hidrobiológiai kutatását magasabb szinten szervezné egységbe. Ez az intézet belső struktúrájának további átalakítását, az arányok megváltoztatását is igényli.
 
 
A Veszprémi Akadémiai Bizottság kettő munkaértekezletet tartott
1. Az elsőt 2010. március 25-én, csütörtökön Mosonmagyaróváron a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karának Kari Tanácstermében, ahol Neményi Miklós rektorhelyettes és Schmidt Rezső dékán bemutatták az intézményt. Elfogadásra került a VEAB új Szervezeti és működési szabályzata (SzMSz), amit mindenki megtalál a VEAB honlapján. Megvitatásra került a VEAB 2010-es munkaterve, valamint döntés született arról, hogy a VEAB, a PAB és a Paksi Atomerőmű közösen megalapítja a Pannon Tudományos Díjat, ami a nagykanizsai Pannon Tudományos Napon kerül kiosztásra.
Megalakult a Vízügyi Munkabizottság, amelynek elnöke Pannonhalmi Miklós lett. Feladata az Észak-dunántúli térség vízügyi szakembereinek az összefogása.
2. A második munkaértekezletre 2010. június 09-én, szerdán került sor Veszprémben a VEAB-székházban. Beszámoló hangzott el az MTA májusi közgyűléséről, amelyen új levelező és rendes tagokat választott az akadémia. Döntés született az ÉV KUTATÓJA pályázat nyerteseiről: Erős Tibor (élettudomány) Varga Szabolcs (természettudomány és matematika) Kemecsi Lajos (társadalomtudomány). Kiírásra került a VEAB kiemelkedő ifjú kutatói részére egy új pályázat az élet- és a műszaki tudományok terén, aminek a nyerteseit nemsokára kihirdetjük (a közgyűlésen).
 
A Veszprémi Akadémiai Bizottság három plenáris ülést rendezett:
 
1. Az elsőre (a VEAB szak- és munkabizottságai elnökeinek és titkárainak találkozójára) 2010. június 09-én került sor a VEAB-székházban. Az ülésen Bordás Sándor a révkomáromi Selye János Főiskola tanára tartott tudományos előadást Agresszív kód – A nemzeti konfliktusok lélektani és kommunikációs háttere címmel.
 
2. A második plenáris ülésre a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán került sor a Sopronban az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetében. A rendezvényt a Soproni Tudós Társasággal közösen szerveztük. Az idén három fiatal kutató vehette át „Az Év Kutatója” díjakat: (az előbb már felsoroltam őket: Erős Tibor BLKI, Varga Szabolcs (Pannon Egyetem) és Kemecsi Lajos (Szentendrei Szabadtéri Múzeum). A díjazottak rövid előadást tartottak kutatásaikról. Az ülésen Neményi Miklós akadémikus tartott előadást „Példák a biorendszer-mérnökök szerepéről az agráriumban” címmel. Gömöri Jánostól pedig a római kori Sopron kutatásának 4 évtizedéről hallhattunk előadást.
 
3. A harmadik plenáris ülés ez a mai közgyűlés.
 
 
► A Veszprémi Akadémiai Bizottság szervezésében 2010-ben 12 szakbizottságban 71 munkabizottság működött. Az MTA VEAB Titkársága összesen mintegy 280 tudományos rendezvény szervezésében működött közre 2010-ben (ezek között található szak- és munkabizottsági ülés, különböző előadás és konferencia, PhD-védés, workshop, könyvbemutató, író-olvasó találkozó, hangverseny stb.)
 
A VEAB-székházban a tudományos előadássorozatok keretében 9 előadás volt.
 
TUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOM
 
Utazások az atomok világában
Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke előadása
2010. március 17.
 
Plazmonikus tulajdonságú nanoszerkezetű anyagok és alkalmazásaik
Dékány Imre akadémikus, a SZAB elnöke előadása
2010. május 19.
 
Az iszlám és a tudomány
Maróth Miklós akadémikus, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Klasszika Filológiai Intézet; Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK, Ókortörténeti Intézet), az MTA alelnöke előadása
2010. szeptember 29.
 
Nanoméretek és gigaelvárások
Bársony István akadémikus (MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete, Budapest) előadása
2010. október 20-án.
 
Dinoszauruszok a Bakonyban: Ajkaceratops és a többiek
Ősi Attila PhD (MTA Magyar Természettudományi Múzeum Paleontológiai Kutatócsoport, Budapest) előadása
2010. december 1-jén.
 
(mai ülésen pedig majd:)
A globális környezeti kihívásokról
Szarka László, az MTA doktora (MTA Kutatóintézeti Főosztály, Budapest) előadása
2010. december 4-én.
 
GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM
 
Periféria vagy fejlődés: merre tovább magyar gazdaságpolitika?
Csath Magdolna, az MTA doktora, egyetemi tanár
(Kodolányi János Főiskola, Sz.fehérvár) előadása
2010. február 23-án.
 
MŰVÉSZET ÉS TÁRSADALOM
 
Beszélgetés Bodor Ádám Kossuth-díjas íróval
2010. április 21-én.
 
■ VILÁGHÍRŰ MAGYAROK a VEAB-BAN
Az első vendég Buzánszky Jenő labdarúgó, az „Aranycsapat” tagjavolt.
2010. november 3-án.
 
 
Néhány fontosabb konferencia a VEAB (szak- és munkabizottságainak) szervezésében:
 
Népesedés és társadalompolitika – Az MTA VEAB Szociológiai munkabizottságának konferenciája Győrben a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán
2010 április 9-én
 
■ Műszaki Kémiai Napok – a MÜKKIvel közösen VEAB-székházban.
2010. április 27-29.
 
■ Komáromi konferencia – Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében. A VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság rendezvénye
2010. április 27-én Komáromban
 
A kézművesipar remekei – kiállítás a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a székház klubjában.
Május 5-6-7-8-9.
 
 
■ Az MTA területi bizottságainak (DAB, KAB, MAB, PAB, SZAB, VEAB) hagyományos évi találkozója. 2010. május 27-28., Debrecenben
 
■ Kínai tudományos delegáció látogatott a VEAB-ba. A Pekingi régió tudósainak (Beijing Association for Science and Technology) 7 fős küldöttségét 2010. június 14-én fogadta Bíró Péter, Vonderviszt Ferenc, Pósfai Mihály és Fenyvesi Ottó.
 
Nemzetközi PhD Workshop Veszprémben a székházban.
Szeptember 1-2-3.
 
Ötvenéves a PE Műszaki Kémiai Kutatóintézete – tudományos konferencia a VEAB-ban
Szeptember 16-17.
 
Az MTA felügyelő testületének ülése Roósz András akadémikus vezetésével a VEAB-székházban. Többek között részt vett: Németh Tamás főtitkár és Csépe Valéria főtitkár-helyettes.
Szeptember 23.
 
A 12 legszebb magyar vers. Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? Fűzfa Balázs (NYME BTK Szombathely) irodalomtörténész által szervezett konferencia a VEAB-székházban
Szeptember 24., péntek
 
■ A VEAB egyik alapítóját, Nemecz Ernőt október 26-án köszöntöttük Budapesten az MTA székházban születésének 90. évfordulóján.
 
■ Hidrobiológus napok Tihanyban, az MTA BLKI-ban
Október 6-7-8.
 
Pannon Tudományos Nap 2010.A Pécsi Területi Bizottság és a Veszprémi Területi Bizottság az idén hatodik alkalommal rendezte meg a Pannon Tudományos Napot, amelynekcélja a dunántúli régióban elért legújabb tudományos eredmények közérthető bemutatása. A rendezvénynek a Pannon Egyetem nagykanizsai kampusza adott otthont. Ez alkalommal adták át elsőként a Pannon Tudományos Díjat, amelyet a Paksi Atomerőmű Zrt, a PAB és a VEAB Mészáros Ernő akadémikusnak életművéért adományozta. Az rendezvényen az Észak-Dunántúli régióból Lehota János (Pannon Egyetem, Veszprém) kapott előadói díjat, valamint a régió legjobb PhD munkájáért Bujtás Lászlónét (Pannon Egyetem, Veszprém) jutalmazták. A Pannon Tudományos Napot 2010-ben a NKTH, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatta.
 
■ Büntetőjogi tanulmányok. Tudományos vitanap 2010. november 5-én Veszprémben, a székházban a győri Széchenyi Egyetem oktatói, valamint Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém megyei bírók részvételével.
 
Lux et Color Vespremiensis. A nyolcadik alkalommal megrendezett fénytani konferenciára 2010. október 10-én került sor a VEAB-székházban.
 
■ Innováció és egészség. 2010. november 18-án Veszprémben, a székházban. A Hematológiai Munkabizottság rendezvénye.
 
■ Orvosi Borszimpozion. 2010. november 26-27-én Kőszegen. Az Orvosi Szakbizottság rendezvénye.
 
Nemzetközi informatikai konferencia (VOCAL) a VEAB-ban. Friedler Ferenc dékán úrék rendezvényére majd december 12-től 15-ig kerül sor. Dékán Úrnak külön megköszönjük, hogy támogatja a VEAB Titkárságának munkáját, és a székházban rendezett több nemzetközi konferenciát, (amiből bevételünk származott).
 
 
2010-ben négy kiadvány jelent meg a VEAB részéről:
 
Eseménynaptár 2003–2010. Rendezvények a VEAB-ban
 
Büntetőjogi tanulmányok XI. A VEAB Büntetőjogi Munkabizottságának szerkesztésében.
 
Tudományos előadások 2010. Válogatás a VEAB-székházban és a nagykanizsai Pannon Tudományos Napon elhangzott előadásokból.
 
Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében . A 2010. április 27-én Komáromban rendezett konferencia előadásai (448 old.). A kiadványt a VEAB, a Budapesti Gazdasági Főiskola és Komárom Város Önkormányzata adta ki.
 
 
A VEAB Tudományos Alapítványa
A veszprém Megyei Bíróság a VEAB Tudományos Alapítványa kuratóriumában bekövetkezett változást október elején a Veszprém Megyei Cégbíróság bejegyezte.
A VEAB Tudományos Alapítvány biztosítja az ösztöndíjakat az Év Kutatója pályázat nyerteseinek és a Pannon Tudományos Nap legjobb előadóinak.
 
 
A VEAB Kulturális Egyesülete
Az Egyesületének tagjai júliusban ellátogattak a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet parkjában szervezett Beethoven koncertre, valamint részt vettek egy október eleji győri és pannonhalmi kiránduláson, melyen közreműködött Rechnitzer János, és Juhász-Laczik Tamás – Albin atya.
 
 
Fokozott tevékenység folyt a VEAB két fiók intézetében, a Soproni Tudós Társaságban és a Vas Megyei Tudományos Szervezetben.
A Soproni Tudós Társaság 2010. április 7-én tartotta évi közgyűlését Verő József akadémikus és Závoti József elnökletével.
 
 
Ezúton köszönjük meg azon tagjainknak a támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a VEAB Tudományos Alapítványa számára ajánlották fel, ily módon hozzájárulva „Az Év Kutatója” pályázat díjazottjainak jutalmazásához és a Pannon Tudományos Nap előadóinak díjazásához.
 
A Széchenyi Egyetem Universitas Alapítványa a VEAB Tudományos Alapítványának 2010-ben 1 millió Ft-os támogatást adományozott, amiért köszönetet mondunk Szekeres Tamás rektor Úrnak és Rechnitzer János rektor-helyettesnek, a VEAB egykori alelnökének.
 
 
Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm a VEAB vezetőségének, a szak- és munkabizottságok elnökeinek, titkárainak, a VEAB Székház valamennyi dolgozójának ez évben végzett munkáját, továbbá minden külső segítőnknek a támogatását.
 
 
 
 
                                                 Bíró Péter az MTA rendes tagja,
                                                           a VEAB elnöke
 
 
 
2010. december 4.

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.