Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkVáltozó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés

Társadalomtudományi konferencia Győrben a Széchenyi Egyetemen

M E G H Í V Ó a
Változó világ: társadalmi és gazdasági útkeresés c. tudományos tanácskozásra
Időpont: 2012. május 18. (péntek) 10.00
Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem (Egyetem tér 1.)
 
 
PLENÁRIS ÜLÉS
(E épület, VIP terem)
Elnök: Dr. Kulcsár László MTA VEAB alelnöke
(Titkár: Sólyom Andrea)
10:00 – 10:05 Köszöntő
Dr. Szekeres Tamás rektor, Széchenyi István Egyetem
10:05 – 10:15 Megnyitó
Dr. Kulcsár László, MTA VEAB alelnöke
 
10:15 – 11:05 Előadások
Dr. Halmai Péter tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem: Növekedési krízis az Európai Unióban
Dr. Majoros Pál intézetvezető főiskolai tanár, BGF Külkereskedelmi Kar: Külgazdasági stratégia: a magyar gazdaság útkeresése
11:05 – 11:20 Szünet
11:20 – 12:10 Előadások
Dr. Svéhlik Csaba ügyvezető igazgató, KHEOPSZ Automobil Kutatóintézet Bécs: Gazdasági, társadalmi és technológiai megatrendek, illetve ezek hatása a közlekedésre a XXI. század közepén
Dr. Somogyi Ferenc egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem: Ciklus ciklus hátán; a társadalmi folyamatok időigénye
12:10 – 13:00 Ebédszünet (Ebéd: Széchenyi Étterem, „E” épület)
 
13:00 – 16:00 SZEKCIÓÜLÉSEK
 
I. Szekció
(VIP terem „E” épület)
A változó világ és a nemzetközi kapcsolatok
Szekcióelnök: Dr. Beszteri Béla
Titkár: Pintér Tibor
1. Pólyi Csaba nagykövet, BGF címzetes főiskolai tanár: Latin – Amerika a globális nyitásra törekvő magyar külpolitikában
2. Vizi László Tamás tanszékvezető főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék: Kihívások és alternatívák a rendszerváltoztatás utáni magyar külpolitika előtt
3. Lőrinczné Dr. Bencze Edit főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár: Európaizáció horvát módra
4. Gulyásné Dr. Csekő Katalin főiskolai docens, BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Intézeti Tanszék: Az indiai nemzetközi kereskedelem speciális aspektusai
5. Dr. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Borzán Anita egyetemi docens, dékánhelyettes Szent István Egyetem: Regionális különbségek tükröződése kínai ökológia lábnyom mutató értékében
6. Hrabovszki Ágnes Zsuzsa főiskolai docens, BGF Külkereskedelmi Kar
Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Intézeti Tanszék: Melyik a leggyengébb láncszem? A nemzetközi lánckereskedelem és az INCOTERMS
7. Koudela Pál főiskolai docens, Kodolányi János Főiskola: A fiatalok képe a nemzetközi vándorlásról és a lehetőségekről
 
II. szekció
(ÚT 220 terem)
Logisztika – gazdasági útkeresés
Szekcióelnök: Dr. Kovács Zoltán
Titkár: Szabó Dániel Róbert
1. Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár, Rendesi István Phd hallgató, Pannon Egyetem: Válasz a változó világ kihívásaira, karcsúsítás
2. Horváth Annamária főiskolai docens, BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Intézeti Tanszék: A nemzetközi szállítmányozó vállalatok tevékenységének változása az ellátási lánc tükrében
3. Dr. Smahó Melinda egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem: A közép- és nyugat-dunántúli gázműipari beszállítók tudásalapú folyamatai
4. Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Pató Gáborné Dr. Szűcs
Beáta egyetemi docens, Pannon Egyetem, Julie Murat projektor koordinátor,
AFT-IFTIM (Franciaország): Európai szintű igazodás a változó szakképzési igényekhez – central projekt
5. Kovács Tamás főiskolai docens, Novoszáth Péter főiskolai docens, Magyar
Gáborné, Végh Gábor, Dunaújvárosi Főiskola: A gépjármű menedzsment és a flottakezelés lehetőségei
6. Dr. Limpók Valéria egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem: Útkeresés az adópolitikában, szemelvények Európából és Magyarországból
7. Zatykó Zsuzsanna főiskolai tanársegéd, PhD hallgató BGF, PSZK, Salgótarján: A pénzügyi szabályozás változásai és hatása a bankrendszerre
8. Badics Judit egyetemi docens, Pannon Egyetem: A viszonteladói ár megkötésének elméletéről
9. Badics Tamás egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem: Verseny és koncentráció a magyar bankszektorban
10. Dr. Kovács Gábor egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem: Önkormányzati eladósodás: a rendszerváltástól napjainkig
 
III. Szekció
(ÚT 215 terem)
Új kihívások és útkeresések
Szekcióelnök: Dr. Kiss Endre
Titkár: Tóth Tamás
1. Dr. Kiss Endre egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem (Szombathely): A globalizáció néhány újabb értelmezéséről, a fejlődés lehetséges irányairól
2. Hámori Antal főiskolai docens, BGF kereskedelmi és Vendéglátó ipari Főiskola Vendéglátás Intézeti Tanszék: Útkeresés és növekedési lehetőségek a gazdaságban (etikai és jogi aspektusok)
3. Dr. Farkas Szilveszter egyetemi docens, Dr. Szabó József egyetemi docens Széchenyi István Egyetem: A kis- és középvállalkozások útkeresése 2006-2011
4. Botos Gábor ny. egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Útkeresés a jogalkotás időtállóságának megteremtése céljából
5. Kreisz Brigitta főiskolai tanársegéd PhD hallgató, BGF Külkereskedelmi Kar: Gazdasági útkeresés jogi dimenziói az európai szabályozásban
6. Engelberth István főiskolai docens, BGF, PSZK (Salgótarján): Az utolsó utáni pillanatban. Felzárkózás vagy gyorsuló leszakadás? (Nógrád megye)
7. Takács Tamás PhD hallgató, Pannon Egyetem Gazdálkodási és Vezetéstudományi Doktori iskola: A környezeti érték és annak mérését lehetővé tevő számítások rendszere
8. Brányi Árpád PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem: A klaszterek fogalma és jelentősége a mai magyar mezőgazdaságban
9. Karácsony Mihály parlamenti tanácsadó, PhD hallgató: Színlelt parlamentarizmus
 
IV. Szekció
(ÚT 219 terem)
A járműipar fejlesztése
Szekcióelnök: Dr. Svéhlik Csaba
Titkár: Fűzi Anita
1. Dr. Dusek Tamás egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem: A kelet– közép – európai járműgyártási központok versenyképessége
2. Fűzi Anita PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem: A járműipar telepítés tényezői Nyugat – és Kelet – Közép Európában
3. Dr. Reisinger Adrienn egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem: A magyar járműipari beszállítók kapcsolati hálózata
4. Dr. Lőre Vendel egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem: A magyar járműipari beszállítói hálózat elemzése
5. Eisingerné Balassa Boglárka egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem: A járműipari beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata
6. Dr. Nárai Márta egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem: Innovációs tevékenység az autógyártáshoz, járműiparhoz kapcsolódó vállalkozások tükrében
7. Dr. Ercsey Ida egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem: Járműipari beszállító vállalatok marketing tevékenységének elemzése
8. Dominek Ákos PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem: Autóipari klaszterek működése a régióban
9. Dr. Csizmadia Zoltán egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem: Járműipari beszállítói kapcsolatok alapvető sajátosságai és területi differenciálódása
 
V. Szekció
(ÚT 222 terem)
Innováció, humánmenedzsment és a magyar jövő
Szekcióelnök: Dr. Somogyi Ferenc
Titkár: Platz Petra
1. Dr. habil Nádasdi Ferenc főiskolai tanár, Dunaújvárosi Főiskola: Innovációs folyamatok támogatása értékelemzéssel
2. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta egyetemi docens, Platz Petra gazdasági
tanár, Stifter Viktória PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem Győr: Változások és új elméletek a kommunikációmenedzsmentben
3. Dr. Bittner Péter egyetemi docens, Pannon Egyetem: A humán menedzsment XXI. századi kihívása, a költségcsökkentés
4. Dr. Darai Lajos főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola: A mindennapi józan észtől az elméleti egyetemességig. A modernségi káosz okai és felszámolásának reménye
5. Strausz Péter tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem: Újfajta társadalom és gazdaságszervezés – történelmi modellek alapján
6. Dr. Zachar Péter Krisztián főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola: A társadalom és gazdaságirányítás hivatásrendi alternatívái
7. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem: A PR szakemberek változó szerepe a változó világban
8. Platz Petra gazdasági tanár, Széchenyi István Egyetem: Innováció elméleti áttekintés
9. Kovács Norbert egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem: A biztosítási piac, verseny és koncentráció
 
VI. Szekció
(Igazgatási Épület 3. emeleti tárgyaló 305)
Versenyképesség – foglalkoztatás – oktatás
Szekcióelnök: Dr. Ferkelt Balázs
Titkár: Stifter Viktória
1. Eperjesi Zoltán Széchenyi István Egyetem: Versenyképesség versus szociális kohézió az Európai Unióban
2. Végh Gábor főiskolai docens, NGÜ SZKI Mosonmagyaróvár, Novoszáth Péter
főiskolai docens, Kovács Tamás főiskolai docens, Dunaújvárosi Főiskola: Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának összeomlása és ennek főbb következményei hazánkban
3. Németh Krisztina főiskolai tanársegéd, BGF, PSZK: A spin–off folyamatok és hazai felsőoktatás kapcsolata, különös tekintettel a potenciális hallgatói vállalkozásokra
4. Lábodi Csaba, Németh Erzsébet Pannon Egyetem: Fejlesztési irányok a vállalkozások tükrében.( A Pannon – e Oktatási Klaszter működésének tapasztalatai és fejlesztése)
5. Tölgyesi József főiskolai docens, Kodolányi János Főiskola: Kisiskolák a változó közoktatás –politikai és gazdasági erőtérben
6. Nagy Enikő főiskolai docens PhD hallgató, Dunaújvárosi Főiskola: Útkeresés vagy halogatás – főiskolai hallgatók munkához való viszonya
7. Koltai Judit Petra főiskolai adjunktus, Széchenyi István Egyetem: A válság hatása a hallgatók vállalkozói hajlandóságára
8. Biermann Margit gazdasági tanár, Pannon Egyetem: Foglalkoztatási trendek egy változó világban. Célkeresztben az atipikus foglakoztatás
9. Bónis Csilla PhD hallgató, Pannon Egyetem: A versenyhatás – teszt (SLC) előnyei a gyakorlatban
10. Stifter Viktória PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem: A tacit tudás átadásának kihívásai a Duna két partján
 
VII. Szekció
(Igazgatási Épület 5. emelet 515)
Idegenforgalom és fogyasztás
Szekcióelnök: Dr. Huszka Péter
Titkár: Németh Szilárd
1. Kopcsay László főiskolai docens, BGF, KKK: A magyar borászat helyzete és lehetőségei a megváltozott piaci helyzetben
2. Dr. Huszka Péter egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem: Egészséges–e a „magyar”, avagy milyenek az italozási szokások a győri kistérségben
3. Eisingerné Balassa Boglárka egyetemi tanársegéd, Poreisz Veronika PhD
hallgató, Széchenyi István Egyetem: Vásárlási szokások jellegzetességei a mozaikcsaládokban
4. Németh Szilárd PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, Huszka Zoltán okl.
közgazdász: Merre tovább? – avagy az élelmiszerfogyasztás szerkezetének vizsgálata a Dél-dunántúli régióban
5. Karakasné Morvay Klára főiskolai adjunktus, BGF, KVIK: A vendégelégedettség mérés dilemmái
6. Albert Tóth Attila főiskolai oktató, NYME: A turisztikai fogadóterületek szálláshelyi kínálatának változásai
7. Bokor Ibolya: „Urbs Balatonica” (A Balaton térségének funkcióváltozásai, szociálökonómiai és antropológiai térváltozásai
8. Dr. Makkos-Káldi Judit egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem: Változó világ – változó marketingeszközök a fogyasztók márkaválasztásának befolyásolásában
9. Balog Eszter főiskolai docens, Széchenyi István Egyetem: A magyar termékek marketingkommunikációja hazánkban
10. Percze Szabolcs gazdasági oktató, BGF PSZK Salgótarjáni Intézete: A Nógrád megyei helyi termék szerepe a gazdaságfejlesztésben, avagy a marketing adta lehetőségek a XXI. században
 
PLENÁRIS ZÁRÓÜLÉS
(VIP terem „E” épület)
Elnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva rektor, Budapesti Gazdasági Főiskola
(Titkár: Sólyom Andrea)
16:10 – 16:40 Szekcióelnökök beszámolója a végzett munkáról
16.40 – 16.50 Sándorné dr. Kriszt Éva: A konferencia munkájának értékelése
16.50 – 17.00 Zárszó
Dr. Bicskey István a Magyar Jogászegyesület Komárom – Esztergom megyei Szervezetének elnöke
 
 
 
A rendezvény szervezői:
MTA Veszprémi Területi Bizottság
Gazdaság – Jog – és Társadalomtudományi Szakbizottsága
Széchenyi István Egyetem (Győr)
Budapest Gazdasági Főiskola
Magyar Jogászegyesület Komárom-Esztergom megyei Szervezete
Pannon Egyetem (Veszprém)

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.