Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
Támogatóink2011. évi beszámoló

MTA VESZPRÉMI TERÜLETI BIZOTTSÁG
2011. ÉVI BESZÁMOLÓ
 
 
1. A területi bizottság neve:
Veszprémi Területi Bizottság
 
2. A területi bizottság székhelye:
8200 Veszprém, Vár utca 37.
 
3. A területi bizottság tisztségviselői:
Elnök:
BÍRÓ PÉTER, az MTA rendes tagja
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 8237 Tihany, Klebelsberg Kunó u. 3., Telefon: 87/448-244 mellék: 105. E-mail: biro@tres.blki.hu

Alelnökök: 
BARNABÁS BEÁTA, az MTA levelező tagja
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. Telefon: 22/569-526. E-mail: bea@mail.mgk.hu
KULCSÁR LÁSZLÓ, a szociológiai tudomány kandidátusa
Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Társadalom- és Neveléstudományi Kutatóközpont. 9400 Sopron, Ferenczy J. utca 5. Telefon: 99/518-973. Email: la.kulcsar@gmail.com
VONDERVISZT FERENC, az MTA doktora
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Telefon: 88/624-974. E-mail: von007@almos.vein.hu

Tudományos titkár:
PÓSFAI MIHÁLY, az MTA levelező tagja
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Telefon: 88/624-155. posfaim@almos.uni-pannon.hu

 
4. A területi bizottság létszáma:
19 akadémikus
9 nem akadémikus közgyűlési képviselő
10 szakbizottsági elnök
11 meghívott (7 rektor, intézetigazgató stb.)
 
5. A bizottsághoz tartozó köztestületi tagok létszáma:
19 akadémikus
164 MTA doktora
369 kandidátus
523 PhD
1075 összesen
 
6. A bizottság szak- és munkabizottságainak megnevezése, tisztségviselők
 
Agrártudományi Szakbizottság (Elnök: Schmidt János, titkár: Zsédely Eszter)
            Agrárökonómiai Munkabizottság (Elnök: Tenk Antal, titkár: Csatai Rózsa)
            Agráregészségügyi Munkabizottság (Elnök: Egri Borisz, titkár: Szabó Tamás)
            Állattenyésztési Munkabizottság (Elnök: K. Gaál Katalin, titkár: Gulyás László)
            Kertészeti Munkabizottság (Elnök: Porpáczy Aladár, titkár: Iváncsics József)
            Növénytermesztési Munkabizottság (Elnök: Hoffman Sándor, titkár: Sisák István)
 
Biológiai Szakbizottság (Elnök: Vörös Lajos, titkár: Présing Mátyás)
Állatélettani és toxikológiai munkabizottság (Elnök: Kováts Nóra, titkár: Farkas Anna)
Biotechnológiai és növényélettani munkabizottság (Elnök: Bálint András, titkár: Tóth Balázs)
Növényvédelmi munkabizottság (Elnök: N. Ihárosi Erzsébet, titkár: Budai Péter)
Vízgazdálkodási munkabizottság (Elnök: Janák Emil, titkár: Sütheő László)
 
Erdészeti Szakbizottság (nem volt még tisztújítás)
Erdőgazdálkodási munkabizottság (nem volt még tisztújítás)
Faipari Munkabizottság (nem volt még tisztújítás)
Vadgazdálkodási Munkabizottság (Elnök: Náhlik András, titkár: Sándor Gyula)
 
Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság (Elnök: Beszteri Béla, titkár: Bittner Péter)
            Büntetőjogi Munkabizottság (Elnök: Magyar Károly, titkár: Bótor Szabolcs)
            Filozófiai Munkabizottság (Elnök: Sztankó János, titkár: Bókony Géza)
            Gazdasági és polgári jogi munkabizottság (Elnök: Szalay Gyula, titkár: Horváth Gergely)
            Kommunikáció Munkabizottság (Elnök: Keller Krisztina, titkár: Birkner Zoltán)
            Közgazdaságtudományi Munkabizottság (Elnök: Farkas Szilveszter, titkár: Kiss Károly Miklós)
            Közigazgatási Munkabizottság (Elnök: Koczka K. Attila, titkár: Agg Zoltán)      
            Mező- és erdőgazdálkodási Munkabizottság (Elnök: Schiberna Endre, titkár: Stark Magdolna)
Politikatudományi Munkabizottság (Elnök: L. Bencze Edit, titkár: Fekete Lilla Sára)
Regionális és területfejlesztési munkabizottság (Elnök: Hardy Tamás, titkár: Reisinger Adrienn)
Szociológiai Munkabizottság (Elnök: Szretykó György, titkár: K. Leveleki Ilona)
Teológiai Munkabizottság (Elnök: Varga István, titkár: Gárdonyi Máté)
 
Kémiai Szakbizottság (Elnök: Kaizer József, titkár: Pap József Sándor)
Elválasztástudományi (Elnök: Hajós Péter, titkár: Horváth Krisztián)
            Ipari Biotechnológiai Munkabizottság (Elnök: Gubicza László, titkár: R. Pethő Dóra)
            Katalizis Munkabizottság (Elnök: Rédey Ákos, Titkár: Hancsók Jenő)
            Korróziós Munkabizottság (Elnök: Molnár Ferenc, titkár: Zanathy Valéria)
            Kőolaj és gázipari Munkabizottság (Elnök: Varga Zoltán, titkár: Varga Csilla)
           
Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottság (Elnök: Padisák Judit, titkár: Stenger-Kovács Csilla)
Energetikai munkabizottság (Elnök: Kun-Szabó Tibor, titkár: Kajdi krisztián)
Földtani és bányászati munkabizottság (Elnök: Csillag Gábor, titkár: Rostás Ágnes)
Geofizikai munkabizottság (Elnök: Novák Attila, titkár: Barta Veronika)
Környezetjogi és környezetgazdasági munkabizottság (Elnök: Tarr György, titkár: Bense László Erik)
Környezettudományi munkabizottság (nem volt még tisztújítás)
 
Matematikai és Fizikai Szakbizottság (Elnök: Győri István, titkár: Mihálykó Csaba)
Fizikai Munkabizottság (Elnök: Boda Dezső, titkár: Gurin Péter)
Matematika, Fizika és informatika oktatása Munkabizottság (Elnök F. Vathy Ágnes, titkár: Gál Balázs)
Matematikai Analízis és Alkalmazása Munkabizottság (Elnök: Pituk Mihály, titkár: Horváth Mihály)
Operációkutatási Munkabizottság (Elnök: Maros István, titkár: Heckl István)
 
 
 
Műszaki Szakbizottság (Elnök: Nagy Endre, titkár: Tóth Judit)
Alkalmazott Fény- és Színtani Munkabizottság (Elnök: Schanda János, titkár: S. Lányi Cecília)
Egészségügyi Informatikai Munkabizottság (Elnök: Kozmann György, titkár: Gaál Balázs)
            Környezetvédelmi Technológiák (Elnök: Sz. Földényi Rita, titkár: Fülöp Tamás)
            Közlekedéstudományi Munkabizottság (Elnök: Koren Csaba, titkár: Bikás Ernő)
            Műszaki Kémiai Munkabizottság (Elnök: Nagy Endre, titkár: Hajba László)
            Nanotechnológiai Munkabizottság (Elnök: Vonderviszt Ferenc, titkár: Feczkó Tivadar)
            Szilikáttechnológiai Munkabizottság (Elnök: Kovács Kristóf)
 
Neveléstudományi Szakbizottság: (Elnök: Szabó Péter, titkár: Tölgyesi József)
            Alternatívpedagógiai Munkabizottság (Elnök: Torgyik Judit, titkár: L. Buchwald Judit)
Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottság (Elnök: B. Liszt Amália, titkár: Paksi László)       
            Inter- és Multikulturális Munkabizottság (Elnök: Golubeva Irina, titkár: G. Muzsai Viktória)
            Neveléstörténeti Munkabizottság (Elnök: K. Németh Mária, titkár: Tölgyesi József)
           
Nyelv és Irodalomtudományi Szakbizottság (Elnök: Földes Csaba, titkár: V. Szabó László)
            Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság (Elnök: Simon Orsolya, titkár: Vadnay Marianna)
            Angol Munkabizottság (Elnök: Forintos Éva, titkár: K. Fodor Veronika)
            Irodalomtudományi Munkabizottság (Elnök: Szitár Katalin, titkár: Lipták Katalin)
Magyar Nyelvtudományi Munkabizottság (Elnök: H. Tóth Tibor, titkár: Hári Gyula)
            Német Filológiai Munkabizottság (Elnök: Földes Csaba, titkár: V. Szabó László)
            Romanisztikai Munkabizottság (Elnök: Mihálovics Árpád, titkár: A. Mihályka Lívia)        
 
Orvostudományi Szakbizottság (Elnök: Tarján Jenő, titkár: Dombi Péter)
            Gasztroenterológiai Munkabizottság (Elnök: Döbrönte Zoltán, titkár: Pák Gábor)
            Hematológiai Munkabizottság (Elnök: Dombi Péter, titkár: Vörös Katalin)
            Kardiológiai Munkabizottság (Elnök: Nagy Lajos, titkár: Tóth László)    
 
Történettudományi Szakbizottság (az elnök lemondott, nem volt tisztújítás)
            Iparrégészeti Munkabizottság (Elnök: Gömöri János, titkár: Vágner Zsolt)
Kézművesipar-történeti Munkabizottság (Elnök: Szulovszky János, titkár: Holló Szilvia Andrea)
Magyarságkutatási Munkabizottság (Elnök: K. Németh Mária, titkár: Pongrácz Attila)
            Népi Építészeti Munkabizottság (Elnök: Nagy Dénes, titkár: Szalóky Zsuzsa)
Néprajzi Munkabizottság (Elnök: Kemecsi Lajos, titkár: Schleicher Vera)
Zenetudományi Munkabizottság (Elnök: M. Tóth Antal) 
 
Soproni Tudós Társaság (Elnök: Verő József, ügyvezető elnök: Závoti József)
 

7. A területi bizottság ülései (időpont, helyszín, napirend, határozatok)
 
MUNKAÉRTEKEZLETEK:
 
2011. március 16., 10.30-kor
Martonvásár, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet
Napirend: 1. A z MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének bemutatása (Bedő Zoltán, intézetigazgató). 2. A VEAB 2011-es munkaterve (Bíró Péter). 3. Az „Év Kutatója” pályázat és a „VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója” pályázat kiírása (Pósfai Mihály). 4. A „Pannon Tudományos Nap” megszervezése Nagykanizsán (Pósfai Mihály). 5. A „Pannon Tudományos Díj” kiosztása a PAB-bal közösen (Bíró Péter). 6. Az szakbizottsági elnökök beszámolója és 2011-es munkaterve (5-5 perc minden elnöknek). 7. A VEAB pénzügyi helyzete (Vonderviszt Ferenc). 7. Egyebek.
Határozatok: 1. A „Magyar Tudomány Ünnepe” alkalmából a VEAB régió központi rendezvényére a győri Széchenyi Egyetemen kerül sor. 2. Az „Év Kutatója” és a „VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója” pályázat kiírásra kerül. 3. A bizottság tagjai megszüntették az inaktív munkabizottságokat. 4. A VEAB-ról színes kiadvány készül. 
 
2011. június 8., 13.00-kor
Veszprém, VEAB-székház
Napirend: 1. Beszámoló az MTA közgyűléséről és a VEAB dolgairól (Bíró Péter). 2. A VEAB tisztújításának előkészítése. (Pósfai Mihály). 3. Az „Év Kutatója” pályázat (Barnabás Beáta, Pusztay János, Vonderviszt Ferenc, alelnökök). 4. A VEAB szak- és munkabizottságainak áttekintése. A nem működő munkabizottságok megszüntetése (szakbizottsági elnökök). 5. A VEAB működése (Vonderviszt Ferenc). 6. Egyebek: A Pekingi Tudományos és Technológiai Szövetség (BAST) delegációjának fogadása.
Határozatok: 1. A jelölőbizottság tagjai: Markó László, Mészáros Ernő. 2. Az „Év Kutatója” díjat kapják: Nagy Szabolcs Tamás (élettudomány), Barát János (természettudomány és matematika), Smahó Melinda (társadalomtudomány). 3. Megszüntetésre került néhány inaktív munkabizottság. 4. Együttműködési szerződés előkészítése a pekingiekkel.  
 
2011. november 23., 14.00-kor
Veszprém, VEAB-székház
Napirend: 1. Beszámoló az MTA kutatóhálózatának és a területi bizottságok átszervezéséről. 2. A „VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója” pályázat. 3. A szakbizottsági elnökök beszámolója a munkabizottsági tisztújításokról. 4. A VEAB új vezetőségének a megválasztása.
Határozatok: 1. „VEAB Kiemlkedő Ifjú Kutatója” díjat kap: Horváth Krisztián, Kozma Péter, Zlinszky András és Pap József Sándor. 2. A következő új, három éves akadémiai ciklusban (2012-2014) a VEAB új vezetőségének tagjai: Bíró Péter (elnök), Barnabás Beáta, Kulcsár László, Vonderviszt Ferenc (alelnökök) és Pósfai Mihály (tudományos titkár).
 
PLENÁRIS ÜLÉSEK:
 
2011. június 8., 10.30
A VEAB szak- és munkabizottság elnökeinek és titkárainak ülése.
Napirend: 1. Beszámoló az MTA májusi közgyűléséről (Bíró Péter), 2. Aktuális események és pályázatok (Pósfai Mihály) 3. Kahler Frigyes (Veszprém Megyei Bíróság) előadása: „Koncepciós perek, koncepciós eljárások a magyar és nemzetközi büntetőjogban”.
 
2011. december 10., 10.30-kor
A VEAB 39. közgyűlése
Napirend: 1. Zenei program. 2. Dudits Dénes az MTA alelnökének köszöntője. 3. Bíró Péter a VEAB elnökének a beszámolója. 3. Kulcsár László a VEAB alelnökének tudományos előadása: „Kik élnek az elfelejtett helyeken? – A korstruktúra és a gazdasági fejlettség kapcsolata Magyarországon”. 4. A VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója ösztöndíjak átadása.    
 
 
8. A területi bizottság 2011. évi legfontosabb rendezvényei (maximum 10) rövid leírással (a rendezvény címe, előadója, időpontja, helyszíne)
 
A rendezvény címe
Előadó
Időpont
Helyszín
A MOL Csoport helye a világ olajiparában
Kelemen Béla
2011. február 16.
Veszprém, VEAB-székház
Babits nemzetfelfogása
Szegedy-Maszák Mihály
2011.február 24.
Veszprém, VEAB-székház
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés
Romsics Ignác
2011. március 31.
Veszprém, VEAB-székház
Szükség van innovációs stratégiára?
Pakucs János
2011. április 20.
Veszprém, VEAB-székház
A 21. század kihívásai és Magyarország jövőképe
(54 előadó)
2011. május 23.
Komárom, Városháza
Hálózatelmélet. A világhálótól az emberi sejtekig
Barabási Albert-László
2011. május 31.
Veszprém, VEAB-székház
A Magyar Királyi Légierő a II. világháborúban
M. Szabó Miklós
2011. szeptember 29.
Veszprém, VEAB-székház
Pannon Tudományos Nap
(32 előadó)
2011. október 13.
Nagykanizsa, a Pannon Egyetem kampusza
A világélelmezés távlatai
Horn Péter
2011. november 04.
Mosonmagyaróvár, NYME, MÉK
A Magyar Tudomány Ünnepe a régióban. A járműipar szerepéről a Kelet-Közép Európai térség versenyképességében
Rechnitzer János
2011. november 09.
Győr, Széchenyi István Egyetem
Pillantás a mikrokozmosz mélyére
Perczel András
2011. november 23.
Veszprém, VEAB-székház
 
 
 
9. A VEAB szak- és munkabizottságainak 2011. évi legfontosabb rendezvényei (bizottságonként 1-1)
 
A rendezvény címe
Előadó
Időpont
Helyszín
Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok kézműipar feldolgozásának története
Gömöri János (Kézművesipari Munkabizottság)
2011. január 21.
Sopron, MTESZ
Vörösiszap-katasztrófa tudományos szemmel
Papp Sándor, Horváth Erzsébet, Szépvölgyi János (Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottság
2011. január 17.
Veszprém, VEAB-székház
Zenetörténet mindenkinek
M. Tóth Antal (Zenetörténeti Munkabizottság
2011. február 08.
Veszprém, Városi Művelődési Központ
Österreichische Besonderheiten in der Wortstellung im gesprochenen und geschriebenen Deutsch
Franz Patocka (Germanisztikai Munkabizottság)
2011. március 03.
Veszprém, VEAB-székház
Differentiability of solutions with respect to parameters in state-dependent delay equations
Hartung Ferenc (Matematikai és Fizikai Szakbizottság)
2011. március 22.
Veszprém, Pannon Egyetem
A lengyel-magyar barátság
Kovátsné Németh Mária (Magyarságkutatási Munkabizottság)
2011. március 23-24.
Poznan, Lengyelország
Identity-building int he English-Speaking World
(47 előadó – Neveléstudományi SZB.)
2011. április 28-30.
Siófok, Kodolányi Főiskola
A savariai Iseum és vallástörténeti háttere
Sostarics Ottó (Soproni Tudós Társaság)
2011. május 04.
Sopron, MTESZ-székház
Erdészeti tudományos előadások (Mészáros Károly emlékülés)
Esztó Kinga, Kovács István, Szép Katalin, Hartai Alexandra (Erdészeti Szakbizottság)
2011. június 28.
Sopron, NYME
A glicerin takarmányozási hasznosítása
Schmidt János, Zsédely Eszter (Agrártudományi Szakbizottság)
2011. május 06.
Mosonmagyaróvár, NYME, MÉK
Esztergom és környéke a kezdetektől – Múltunk Határok nélkül
Bőszéné Szathmári Anikó (Településtörténeti Munkabizottság)
2011. május 13.
Esztergom, városháza
A gödöllői GSK bemutatása
Németh Zsolt (Műszaki Szakbizottság)
2011. június 03.
Veszprém, VEAB-székház
Zsolnai József emlékkonferencia
(17 előadó – Neveléstörténeti MB.)
2011. június 10.
Veszprém, VEAB-székház
A Közép-Európai rendszerváltások stratégiai dilemmái
Schöpflin György, Richard Berry, Eamon Butler, Rechnitzer János (Regionális és településfejlesztés MB.)
2011. június 10.
Győr, Széchenyi Egyetem
Zala megye népművészeti monográfiája
Gráfik Imre, Lackovits Emőke (Néprajzi MB.)
2011. június 15.
Zalaegerszeg, Megyei Múzeum
Bitumen adalékok fejlesztése
Gergó Péter (Kémia Szakbizottság)
2011. június 20.
 
Veszprém, VEAB-székház
Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe
(47 előadó – Alkalmazott nyelvészeti MB.)
2011. augusztus 29-31.
Szombathely, NYME, SEK, BTK
A veszprémi Völgyhíd felújítása
Almássy Piroska, Valtinyi Dániel (Korróziós MB.)
2011. augusztus 31.
Veszprém, VEAB-székház
A politológia oktatása a régióban
(7 előadó – Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottság)
2011. október 04.
Székesfehérvár, Kodolányi Főiskola
Az Esterházy-család cseszneki ága történetének kutatási eredményei
(8 előadó – Történettudományi Szakbizottság)
2011. október 06.
Csesznek, faluház és Veszprém megyei Levéltár
II. András és Székesfehérvár
(4 előadó – Történettudományi SZB.)
2011. október 15.
Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház
7. Orvosi Bor-szimpozion
(4 előadó – Orvostudományi SZB.)
2011. november 25-26.
Kőszeg, Csikar csárda
A 21. század kihívásai
Beszteri Béla (Gazdaság- Jog- és Társadalom-tudományi SZakbizottság)
2011. november 29.
Veszprém, VEAB-székház
A modernség – irodalomtörténeti és elméleti kérdések
Dobos István, Bokay Antal, Kovács Árpád (Irodalomtudományi Munkabizottság)
2011. december 02.
Veszprém, VEAB-székház
A megújítható energiaforrások felhasználása
Popp József (Agrártudományi SZB.)
2011. december 02.
Mosonmagyaróvár, MÉK, BOK
A vörösiszap katasztrófa és az élőhelyek érintettsége környezettudományi szempontból – társadalomtudományi anzixokkal.
Üveges Viktória (Környezetjog és –gazdasági Munkabizottság)
2011. december 15.
Veszprém, VEAB-székház
 
 
10. A területi bizottság díjai (2011. évi díjak, nyertesek)
„Év Kutatója”
Nagy Szabolcs Tamás (Pannon Egyetem, Georgikon, Keszthely) – élettudomány
Barát János (Pannon Egyetem, Veszprém) – természettudomány és matematika
Smahó Melinda (Széchenyi Egyetem, Győr) – társadalomtudomány
 
„Pannon Tudományos Nap”
Gálos Borbála (NYME, Sopron) – a VEAB régió legjobb PhD munkája
Muskotál Adél (Pannon Egyetem, MÜKKI, Veszprém) – a közönség díja
 
„VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója”
Horváth Krisztián (Pannon Egyetem, Veszprém) – műszaki tudományok
Kozma Péter (Pannon Egyetem, Veszprém) – műszaki tudományok
Pap József Sándor (Pannon Egyetem, Veszprém) – műszaki tudományok 
Zlinszky András (MTA BLKI, Tihany) – élettudomány
(A díj teljes összegét, 1 millió forintot Markovszky György üzletember ajánlotta fel.)
 
„Pannon Tudományos Díj”
Horváth József, az MTA rendes tagja
(A díjat a VEAB, a PAB és Paksi Atomerőmű Zrt. alapította, 2011-ben második alkalommal került kiosztásra)
 
 
11. A területi bizottság 2011. évi kiadványai
 
„Tudományos előadások 2011” – a VEAB régióban elhangzott előadások gyűjteménye.
„Büntetőjogi tanulmányok XII. – a Büntetőjogi Munkabizottság tagjainak tanulmányai.
„Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága” – színes ismeretterjesztő füzet.
„A 21. század kihívásai és Magyarország jövőképe” – a komáromi konferencián elhangzott társadalomtudományi előadások.
„Ki viszi át a szerelmet?” – a 12 legszebb magyar költemény.
Alkalmi programfüzetek Kelemen Béla, Ritoók Zsigmond, Pakucs János, Szabó Róbert, Barabási Albert-László, M. Szabó Miklós és Perczel András előadása kapcsán.
 
 
12. A területi bizottság regionális kapcsolatrendszerének bemutatása
 
A Veszprémi Területi Bizottság együttműködik az Észak-dunántúli régió három egyetemével (Nyugat-magyarországi, Pannon, Széchenyi), négy főiskolájával (Kodolányi, Dunaújvárosi, Modern Üzleti Tudományok, Veszprémi Érseki). Szoros a kapcsolat a régióban működő akadémiai kutatóintézetekkel (Balatoni Limnológiai, Mezőgazdasági, Geodéziai és Geofizikai, Regionális Kutatások). A régió Kereskedelmi és Iparkamaráival innovációs tanácsot hozott létre és az elmúlt években többször közösen pályáztak különböző támogatások elnyeréséért.
 
 
13. Egyéb
A VEAB 2010 óta kapcsolatot tart fenn a Pekingi Tudományos és Technológiai Szövetséggel (BAST). A kínai fél elsősorban mezőgazdasági és vízügyi téren szeretne konkrét együttműködést.
 
 
II. A területi bizottság 2008-2011 közötti működésének legfontosabb eredményei
A Veszprémi Akadémiai Bizottság tudományszervezési munkájának eredménye a VEAB szervezete, amelyben az észak-dunántúli régió tudományos életének jelentős része folyik. Ez a szervezet egyrészt a szélesebb tudományterületeket átfogó szakbizottságokból, másrészt az ezeken belül megszervezett, egy-egy szűkebb diszciplínát művelő munkabizottságokból áll. Ezek a bizottságok rendszeresen szerveznek előadásokat, munkaértekezleteket, kisebb-nagyobb regionális, országos, vagy nemzetközi konferenciákat, amelyek révén figyelemmel kísérik a tudományterületükön folyó munkát; ösztönzik a kutatók és a kutatóhelyek közötti munkakapcsolatokat; fórumot biztosítanak a kutatók munkájának megmérettetésére; elősegítik a kutatások eredményeinek hasznosítását.
A szak- és munkabizottságok 2008 és 2011 között a régió településein közel ezer tudományos és szakmai konferenciát szerveztek, melyen többezer tudományos előadás hangzott el. A rendezvények között voltak szűkkörű szakmai összejövetelek, de voltak nagyobb 100-200 főt vonzó nemzetközi konferenciák is. Fontos megjegyezni, hogy a rendezvények nem csak a veszprémi székházban zajlottak, hanem a régió többi városában és kisebb településein is.
A VEAB a PAB 2005 óta minden évben megrendezi Nagykanizsán a Dunántúl legnagyobb tudományos seregszemléjét, a Pannon Tudományos Napot, amelynek célja a régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása.
A bizottság kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy ösztöndíjakkal segítse a régióban élő és dolgozó fiatal kutatók tudományos munkáját. 1998 óta minden évben kiosztásra került az „Év Kutatója” díj, ami a 45 évnél fiatalabbak tevékenységét jutalmazza az élettudomány, a természettudomány és a matematika valamint a társadalomtudomány területén. 2010-ben és 2011-ben egy veszprémi üzletember támogatása folytán létrejött a „VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója” ösztöndíj, amely a 35 évnél fiatalabb műszaki értelmiség munkáját serkenti.
A szervezet munkájának fontos része a publikációs tevékenység. 2003 óta minden évben megjelenik a „Tudományos előadások” című kiadvány, amely az előző év legérdekesebb előadásainak írásos változatát gyűjti egybe.
A bizottság két alkalommal nyert 10 millió feletti támogatást, hogy programjaival segítse a régió tudományos eredményeinek hasznosulását a gazdasági életben. A VEABINNO projekt keretében 2007-2009 között 15 millió, a VEABINFO projekt keretében 2009-2011 között pedig 12 millió forint külső forrás állt rendelkezésre. A VEAB Titkárságának megszűnésével, a régiós innovációs pályázatokon ezentúl nem vehet részt a bizottság.
 
 
 
 
 
 
­­­________________________________
Bíró Péter, az MTA rendes tagja
a Veszprémi Területi Bizottság elnöke
 
 
 
Veszprém, 2012. március 07.

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.