Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkVEABINNO

 TUDOMÁNY AZ INNOVÁCIÓÉRT

 A sikeres innovációs tevékenységet nagymértékben segíthetik a modern tudományos eredmények, amelyek azonban általában nehézkesen jutnak el a gazdaság szereplőihez. Az akadémia kutatóintézeteiben és a felsőoktatási kutatóhelyeken meglévő tudás és az alkalmazásra váró eredmények hasznosulását nagyban gátolja a gazdasággal kialakított megfelelő kapcsolatrendszer hiánya. Ugyanakkor sokszor a cégek sem tudják, hogy fejlesztési problémáikkal kihez forduljanak. Azért is fontos a kutatói és gazdasági szféra egymásra találásának elősegítése, mert a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek is egyre inkább megkövetelik a cégek és a kutatóhelyek együttműködését.

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) a rendelkezésére álló eszközökkel szeretne segítséget nyújtani a cégek és kutatóhelyek közötti információáramlás hatékonyságának fokozásában, s ezáltal az innováció térbeli elterjedésének felgyorsításában. A VEAB az Észak-dunántúli régió tudományos tevékenységét felügyeli és koordinálja, integrálva az akadémiai és egyetemi kutatóhálózatot. Szak- és munkabizottságaiban több mint 1700 kutató tevékenykedik. A VEAB kiemelt figyelmet fordított a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatok elmélyítésére, s segítséget ajánl nekik:

- a technológiai fejlődés nemzetközi tendenciáinak megismertetésében

- a régióban dolgozó kutatócsoportok K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek és szabad kutatási kapacitásainak bemutatásában

- a cégek K+F igényeinek közvetítésében a kutatóhelyek felé

- a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi pályázati együttműködések elősegítésében.

Igény szerint szívesen szervezünk olyan konferenciákat is, amelyek keretében a régió tudományos és gazdasági életének képviselői megismerkedhetnek egymás tevékenységével, lehetőségeivel, igényeivel és felkínált szolgáltatásaival.

 

  

 

 

0
Aktualitások