A VEAB KÜLHONI KÖZTESTÜLETI TAGJAI


Agócs Zoltán, tudományok kandidátusa, Szlovák Mûszaki Egyetem Acél- és Faszerkezetek Tanszéke Épm. Kar, 81368 Pozsony, Rdlinského 11., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 59964404, fax: 421 7 52494116, e-mail: agocs@us.svf.stuba.sk

Balkó Irén, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Hungarisztika Tanszék BTK, 94974 Nyitra, Hodzova 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 7414946, fax: 421 87 7414946

Bauer Edit, tudományok kandidátusa, Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium, 81643 Pozsony, Spitálska ul. 6., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 52966044, fax: 421 7 52926136, e-mail: ebauer@employment.gov.sk

Bergendi Lajos, tudományok kandidátusa, Comenius Tudományegyetem, 81806 Pozsony, Safárikovo nám. 6., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 59357561, fax: 421 7 59357557, e-mail: bergendi@medik.fmed.uniba.sk

Búcsi Sándor, tudományok kandidátusa, Szlovák Tudományos Akadémia Polimer Intézet, 84236 Pozsony, Dúbravská cesta 9., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 54772461, fax: 421 7 54775923 e-mail: upolbucs@savba.sk

Csellágh Péter, tudományok kandidátusa, Szlovák Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, 81245 Pozsony, Nám. Slobody 19., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 57276429, fax: 421 7 62967027

Csuka Gyula, tudományok doktora, Konstantin Tudományegyetem, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság tel.: 421 87 6503311 , fax: 421 87 6511243

Élesztûs Pál, tudományok kandidátusa, Mûszaki Egyetem Szilárdság- és Rugalmasságtan Tanszék Gép. K. 81231 Pozsony, Nám. Slobody 17., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 57296392, fax: 421 7 52926620, e-mail: elesztos@sjf.stuba.sk

Fónod Zoltán, tudományok kandidátusa, Irodalmi Szemle Szerkesztõsége, 82551 Pozsony, Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 45523517, fax: 421 7 4552381, e-mail: madszu@nextra.sk

Frankovics Boldizsár, tudományok doktora, Szlovák Tudományos Akadémia Irányításelméleti és Robotikai Kutatóintézet, 84237 Pozsony, Dúbravská ceste 9., Szlovák Köztársaság,  tel.: 421 7 54773461, fax: 421 7 54776045,  e-mail: utrrfran@savba.sk

Gál Tíbor, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Fizika Tanszék TTK, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6511073, fax: 421 87 6511008

Garaj Lajos, tudományok kandidátusa, Pozsony, Szlovák Köztársaság

Hulkó Gábor, tudományok doktora, Szlovák Mûszaki Egyetem Automatizáció és Mérés Tanszék Gép. Kar, 81231 Pozsony, Mytna 36., Szlovák Köztársaság, tel.: 420 7 57294341, fax: 420 7 52495315, e-mail: hulko@kam.vm.stuba.sk

Hulkó Márta, tudományok kandidátusa, Comenius Tudományegyetem Zenetudományi Tanszék BTK, 81801 Pozsony, Gondova 2., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 52920227, fax: 421 7 52920227,  e-mail: hulkova@fphil.uniba.sk

Jakab István, tudományok kandidátusa, Komárom, Szlovák Köztársaság

Jalecz Ede, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6503311 , fax: 421 87 6511243

Jalecz Mária, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 74148729

Kádasi Lajos, tudományok kandidátusa, Szlovák Tudományos Akadémia Molekuláris Fiziológia és Genetika Intézet, 83334 Pozsony, Vlárska 5., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 60296444 , fax: 421 7 62314083, e-mail: kadasi@fns.uniba.sk

Kósa Csaba, tudományok kandidátusa, Szlovák Tudományos Akadémia Polimer Intézet, 84236 Pozsony, Dúbravská cesta 9., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 54777404, fax: 421 7 54775923 e-mail: upolkosa@nic.savba.sk

Kovács László, tudományok doktora, Comenius Tudományegyetem I. Gyermekklinika, Orvostud. Kar, 83340 Pozsony, Limbová 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 54774569, fax: 421 7 54774569,  e-mail: kovacsl@healthnet.sk

Kovács Péter, tudományok doktora, Comenius Tudományegyetem Gyógyszerbiológiai Tanszék, Orvostudományi Kar, 83232 Pozsony, Kalinciakova 8., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 50259289, fax: 421 7 55572065,  e-mail: peter.kovacs@fpharm.uniba.sk

Lanstyák István, tudományok kandidátusa, Comenius Tudományegyetem Pozsony, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék BTK, 81801 Pozsony, Gondova 2., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 59339486, fax: 421 7 52966016, e-mail: lanstyak@fphil.uniba.sk

László Béla, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem, Algebra és Számelmélet Tanszék TTK, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6503324, fax: 421 87 511243, e-mail: blaszlo@ukf.sk

Marcinka Darina, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem, Zoológia és Antropológia Tanszék TTK, 94974 Nyitra, Nábrezie mládeze 91., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 514060, e-mail: dmarcinkova@ukf.sk

Mészáros Alajos, tudományok kandidátusa, Szlovák Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar, 81237 Pozsony, Radlinského 9., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 59325159, fax: 421 7 52496469, e-mail: ameszaros@cvt.stuba.sk

Mészáros András, tudományok kandidátusa, Comenius Tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék BTK, 81801 Pozsony, Gondova 2., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 5339484, fax: 421 7 52966016, e-mail: kmjl@fphil.uniba.sk

Olasz Géza, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Földrajz Tanszék TTK, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6511010

Perhács János, tudományok kandidátusa, Comenius Tudományegyetem Andragógiai Tanszék BTK, 81801 Pozsony, Gondova c. 2., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 52920221

Pomsár Zoltán, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Technikai Nevelés Tanszéke, Ped, Kar, 94974 Nyitra, Hornocermánska cesta 4., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6529953

Révész Bertalan, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Hungarisztika Tanszék BTK, 94974 Nyítra, Hodzova 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 7414946, fax: 421 87 7414946 e-mail: jbrathova@ff.ukf.sk

Sándor Anna PhD, Konstantin Tudományegyetem Hungarisztika Tanszék BTK, 94974 Nyitra, Hodzova 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 7414946, fax: 421 87 7414946, e-mail: jbrathova@ff.ukf.sk

Stoffa Veronika, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Informatika Tanszék TTK, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6511391  fax: 421 87 6511243,  e-mail: vstoffova@ukf.sk

Stollár István, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Zoológia és Antropológia Tanszék TTK, 94974 Nyitra, Nábrezie mládeze 91., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6514060, e-mail: sstollar@ukf.sk

Stollár Vera, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Zoológia és Antropológia Tanszék TTK, 94974 Nyitra, Nábrezie mládeze 91., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 514060, vstollarova@ukf.sk

Strázovská Helena, Pozsonyi Közgazdaság-tudományi Egyetem, 85235 Pozsony, Dolnozemská cesta 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 67291529, e-mail: strazovska@pobox.sk

Szabó Iván, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszék, Ped. Kar, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 6510922, fax: 421 87 6510922, e-mail: szabo@ukf.sk

Szõcs Ferenc, tudományok doktora, Szlovák Tudományos Akadémia Polimer Intézet, 84236 Pozsony, Dúbravská cesta 9., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 54772461, fax: 421 7 54775923,  e-mail: upolszof@savba.sk

Sztankay György, tudományok kandidátusa, NAVICOM Hajóépítészeti Kutatóintézet, 94525 Komárom, Szlovák Köztársaság, tel.: 421 819 7713189, fax: 421 819 7713191

Telekiné Nagy Ilona, tudományok kandidátusa, Konstantin Tudományegyetem Hungarisztika Tanszék BTK, 94974 Nyitra, Hodzova 1., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 7414946, fax: 421 87 7414946,  e-mail: htelekiova@ff.ukf.sk

Tomis Károly, tudományok doktora,  Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézet Szlovák Köztársaság, 81364 Pozsony, Konventná 13., tel.: 421 7 54412701, fax: 421 7 54431995 e-mail: tomis@usvl.savba.sk

Török János, tudományok kandidátusa, Nyitra, Szlovák Köztársaság

Tóth János PhD, Konstantin Tudományegyetem Algebra és Számelmélet Tanszék TTK Szlovák Köztársaság, 94974 Nyitra, Tr. A. Hlinku 1., tel.: 421 87 6503324, fax: 421 87 511243, e-mail: jtoth@ukf.sk

Vadkerty Katalin, tudományok kandidátusa, Pozsony, Szlovák Köztársaság

Vincze Kálmán, tudományok kandidátusa, Szlovák Mûszaki Egyetem Anyagtudomány és Technológia Kar, 94501 Komárom, Petáfiho 2., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 819 778313, fax: 421 819 7731473

Zalabai Zsigmond, tudományok doktora, Comenius Tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék BTK, 81801 Pozsony, Gondova 2., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 7 59339484, fax: 421 7 52966016

Zsilka Tibor, tudományok doktora, Konstantin Tudományegyetem Irodalomkommunikációs Intézet BTK, 94974 Nyitra, Stefánikova 67., Szlovák Köztársaság, tel.: 421 87 7754204, fax: 421 87 7754259, e-mail: tzilka@ff.ukf.sk